Európska politika zrejme nedokázala nájsť spoločnú reč s občanmi Európskej únie. Na jednej strane sa pretláča ekologická agenda, presadzuje sa verejná doprava, ale čo druhá strana mince? Počet áut na obyvateľa v EÚ totiž neustále rastie.

Nedávno, na prelome rokov 2020 až 2021, pripadalo v Európskej únii podľa prepočtu nemeckého spolkového štatistického úradu 560 áut na 1000 obyvateľov. V celej EÚ došlo k silnému nárastu počtu áut na obyvateľa, pred desiatimi rokmi to bolo len 480 vozidiel na 1 000 obyvateľov. Za posledných desať rokov bol zaznamenaný nárast vo všetkých krajinách EÚ.

Na čele sú Luxemburčania, ktorým pripadá 682 vozidiel. Najmenej áut v pomere k počtu obyvateľov majú Rumuni (379), no aj tam sa stav od roku 2007 zdvojnásobil. Na prvých miestach je Luxembursko (682), Taliansko (670) a Poľsko (664). Nemecko má 580 áut a Rakúsko 570 vozidiel. Najnižšia hustota áut bola v Rumunsku (379), Lotyšsku (390) a Maďarsku (403). Slovenský priemer nepoznáme, pretože za našu krajinu Bruselu nikto neposkytol žiadne zaznamenané dáta.

Zdroj: Eurostat

Ako je na tom Európa s motorizáciami? Osobné autá s malými motormi vo všeobecnosti používajú ako palivo benzín; v EÚ je relatívne málo osobných áut s malými naftovými motormi. Stredne veľké motory dominujú medzi osobnými automobilmi s naftovým pohonom vo všetkých členských štátoch, pre ktoré sú dostupné údaje. Týka sa to najmä skupiny krajín s najvyšším celkovým podielom osobných automobilov s naftovým pohonom (Írsko, Francúzsko, Portugalsko, Rakúsko, Chorvátsko a Španielsko). V prípade Lotyšska, ktoré má ešte vyšší podiel vozidiel s naftovým pohonom ako krajiny v skupine, je však podiel veľkých motorov (> 2000 cm3) dosť významný (24,9 %).