ikon klimatizacia

Novinky Nové náplne do klimatizácií môžu byť nebezpečné

Foto: archív

5.3. 2013 9:01 Nové chladiace médium, ktoré sa od 1. januára musí povinne používať vo všetkých novo vyrobených autách v EÚ, prináša potenciálne zdravotné riziká.

V Európe sa rozhoreli spory o novom chladiacom médiu pre klimatizácie osobných áut, ktoré sa od 1. januára 2013 musí na základe smernice Európskej komisie plošne používať. Hoci ide o látku, ktorá je v porovnaní so súčasným médiom menej škodlivá pre atmosféru a ozónovú vrstvu, má svoje nepopierateľné riziká.

Dekontaminácia nevyhnutná

Chladiace médium s označením 1234yf (tetrafluorpropén) je podľa nemeckého odborného časopisu Auto Service Praxis rizikové nielen pri nehode, ale aj v prípade požiaru v dielni alebo podzemnej garáži. Profesor chémie Andreas Kornath z mníchovskej univerzity Ludwigs-Maximilians-Universität v rozhovore pre časopis uviedol, že požiar auta, ktorého klimatizácia je naplnená touto látkou, je možné označiť ako „ťažký chemický incident”.

Ilustračná snímka. Zdroj: Wikimedia
Ilustračná snímka. Zdroj: Wikimedia
Zdroj: Wikimedia

Podľa jeho zistení sa z 500 gramov chladiaceho média pri požiari uvoľní 100 až 200 gramov fluorovodíka, avšak väčšina dielní nemá dostatočné vetranie, aby sa jeho koncentrácia zriedila. Všetky priestory sa musia po požiari dekontaminovať, nakoľko „fluorovodík resp. kyselina fluorovodíková sa vyzráža na všetkých vlhkých plochách”. Naproti tomu doteraz používané médium R-134a sa ukázalo ako nehorľavé a pri teplotách nad 1 000°C sa začína rozkladať.

Syntetický jed

Touto problematikou sa zaoberal aj švajčiarsky výskumný inštitút Empa. Za výhodu nového chladiaceho média považuje predovšetkým rýchly rozklad v atmosfére, vďaka čomu neprispieva k skleníkovému efektu a neohrozuje ozónovú vrstvu, čo je aj dôvodom pre rozhodnutie Bruselu. Na druhej strane stojí kyselina trifluoroctová, ktorá vzniká pri rozklade R-1234yf. Ide o syntetickú látku, ktorá sa v prírode nevyskytuje a biologicky sa nedá neutralizovať. Prakticky neobmedzene sa tak môže zhromažďovať vo vode aj v živých organizmoch a navyše je pre rastliny vysoko jedovatá.

BANNER300

R-1234yf sa do ovzdušia dostáva predovšetkým v oblastiach, kde jazdí a parkuje veľa áut, najvyššie koncentrácie v dažďovej vode sa však vyskytli tam, kde zriedka prší a kyselina sa zhromažďuje v ovzduší. Podľa Empa ide najmä o závetrie Álp, čiže o severozápad Talianska, ako aj východné pobrežie Talianska, juhozápad ČR a niektoré oblasti severnej Afriky.

Ilustračná snímka. Zdroj: ADAC
Ilustračná snímka. Zdroj: ADAC
Zdroj: ADAC

Vedci Empa varujú pred predčasnou panikou. Koncentrácie kyseliny trifluoroctovej v povrchových vodách sú už síce merateľné, no stále stonásobne nižšie než škodlivá úroveň. Napriek tomu upozorňujú, že účinná a lacná alternatíva už dávno existuje. Ide o oxid uhličitý, ktorý vo veľkých množstvách opúšťa výfuky vozidiel a je vhodný aj ako chladiace médium. Klimatizácie by však museli byť o niečo väčšie a výkonnejšie. „Prečo automobilky nevyužili toto očividné technické riešenie, zostáva pre klimatológov záhadou,” uzatvára Empa.

Brusel trvá na plošnom používaní

Nové pravidlá platia od 1. januára tohto roka a Európska komisia vyzvala všetky členské štáty, aby odmietli registráciu vozidiel, ktoré nepoužívajú schválené chladiace médium. Brusel podľa informácií Auto Service Praxis argumentuje, že zatiaľ nemá žiadne informácie o rizikách R-1234yf, ktoré by sa nedali zvládnuť.

Jediná automobilka, ktorá odmieta používať toto chladiace médium, je Daimler. Problém musí vyriešiť zodpovedný nemecký úrad, nakoľko EK nemôže priamo zakročiť proti Daimleru, môže si však na mušku zobrať členský štát, ktorý vydá neplatné typové osvedčenie alebo umožní registráciu áut s takýmto osvedčením. Každému členskému štátu v takom prípade hrozí konanie pre porušenie povinnosti a pokuta. Ak automobilka nepoužije R-1234yf, certifikáty konformity (CoC) pre vozidlá vyrobené po 1. januári sú neplatné.

Diskusia  ()

Video

Diskusia