Hrboľ na ceste v podobe žaloby

Zaujímavé je, že plán firmy Shell stať sa spoločnosťou s nulovými emisiami v roku 2050 vyvolal nevôľu medzi jej akcionármi. Do tejto skupiny patrí právnická spoločnosť zameraná na environmentálne právo s názvom ClientEarth, ktorá chce žalovať vedenie spoločnosti Shell za nedostatočnú prípravu na uskutočnenie plánu zameraného na nulové emisie. Podľa ClientEarth plány firmy Shell nekorešpondujú s Parížskou dohodou.

Firma Shell je vážne vystavená fyzickým a tranzitívnym rizikám klimatických zmien, no jej klimatický plán je už v základoch chybný. Čím dlhšie bude predstavenstvo zdržiavať, tým je pravdepodobnejšie, že bude musieť spoločnosť zatiahnuť fiktívnu ručnú brzdu, aby si udržala konkurencieschopnosť a zvládla výzvy nevyhnutného regulačného vývoja.
Paul Benson, právnik ClientEarth

Táto právnická firma má na svojom konte slušné množstvo procesov zameraných na životné prostredie, z ktorých vyšla víťazne. Neziskovka dala spoločnosti Shell ultimátum na vyjadrenie stanoviska pred oficiálnym podaním žaloby, no ak by ClientEarth vyhrala, súd by donútil giganta zmeniť svoje plány tak, aby boli v súlade z Parížskou dohodou z roku 2015.

Tento článok bol prebratý z magazínu Trend.