Plány na vybudovanie veľkej vodíkovej elektrárne v Holandsku budú pokračovať po konečnom investičnom rozhodnutí dcérskych spoločnosti ropného a plynového giganta Shell. Ten vo svojom vyhlásení zverejnil informáciu o zámere vybudovať najväčšiu vodíkovú elektráreň v Európe. Ponesie názov Holland Hydrogen I a práce na jej stavbe sa majú začať v roku 2025.

Elektráreň má mať veľký 200-megawattový elektrolyzér, ktorý bude umiestnený v najväčšom európskom prístave v meste Rotterdam. Každý deň má vyprodukovať 60-tisíc kilogramov zeleného obnoviteľného vodíka.

Tento prvok má v priemysle množstvo využití, kategórií a metód výroby, pričom práve ten zelený je najekologickejší. Proces elektrolýzy založenej na rozklade vody na vodík a kyslík totiž produkuje len teplo a vodnú paru. Spotrebúva sa pritom elektrická energia a pokiaľ je z obnoviteľných zdrojov, je celý proces ekologický.

Cesta k nulovým emisiám

Holandský elektrolyzér má využívať obnoviteľnú energiu z veternej farmy Hollandse Kust. Tá má mať výkon 759 megawattov. Spoločnosť Shell je jej spoluvlastníkom a má byť uvedená do prevádzky v roku 2023. Vyprodukovaný vodík bude následne transportovaný do priemyselného parku Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam pomocou špeciálneho potrubia HyTransPort.

Cieľom elektrárne je nahradiť časť produkcie sivého vodíka, ktorý sa vyrába menej ekologicky z fosílnych palív. Tým sa má znížiť uhlíková stopa, ktorú priemyselný park firmy Shell zanecháva pri výrobe produktov z fosílnych palív.

Výkonná viceprezidentka spoločnosti Anna Mascolo zdôraznila, že vodík bude hrať v budúcnosti zásadnú úlohu v energetickom systéme a tento projekt je dôležitým krokom k tomu, aby prvok mohol naplniť svoj potenciál.