Do vývoja automobilov musia výrobcovia investovať nemalé peniaze. Ešte pred uvedením na masový trh ale musia vozidlá prejsť státisíce testovacích kilometrov, aby sa zistilo, či sa v konštrukcii alebo v motore nevyskytujú žiadne vady či neželané chyby. Podľa štatistík RAPEX to v roku 2020 nemali ľahké hlavne značky Peugeot, Ford a Mercedes. Niekedy ale ani dômyselné testovanie neodhalí problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť až po dňoch, týždňoch, ba dokonca rokoch po predaji auta zákazníkovi. Aj keď sú počítačové simulácie schopné predvídať veľké množstvo situácií, niekedy nevedia vymyslieť všetko. Ak sa po čase aj napriek predaju prejaví nečakaná závada, výrobcovia by mali tieto chyby opraviť. A presne na tento účel slúžia zvolávacie akcie, ktorej ste už možno boli účastníkom vy sami.

Čo sa týka vozidiel prichádzajúcich do Európy, všetky normy a zákony reguluje Európska Únia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie. Tá kontroluje, či produkty uvedené na európsky trh spĺňajú všeobecné bezpečnostné požiadavky. Európska únia všetky údaje o výrobkoch, ktoré predstavujú vážne riziko pre spotrebiteľov, zhromažďuje v systéme RAPEX (Rapid Alert System – Non-Food). V RAPEX-e sa zverejňujú údaje o prijatých opatreniach, aby sa zamedzilo používaniu rizikových výrobkov.

Ak sa zistí, že nejaké vozidlo je v nevyhovujúcom stave, napríklad z dôvodu vybuchovania airbagov, výrobca by sa mal postarať o odstránenie vzniknutého problému. A to bez finančnej ujmy na peňaženke spotrebiteľa. Keď už sa na daný problém príde, mala by nasledovať zvolávacia akcia. Azda najznámejšou zvolávačkou nielen v našich končinách sa (ne)môže pochváliť Volkswagen, ktorého dieselové motory mali problém zo softvérom. Minulý rok nebol pre automobilových výrobcov výnimkou, dokopy sa vykonalo 353 zvolávacích akcií. Problém zasiahol 248 modelov 38 rôznych značiek. Nižšie uvedený zoznam sa vám možno bude zdať troška neférový práve voči vašej obľúbenej automobilke, no čím viac vyrobených modelov, tým viac chýb sa môže vyskytnúť. Prehľad jednotlivých značiek vám prinášame na ďalšíh stránkach článku.