cover tankovanie

Novinky Inšpekcia odhalila nekvalitné motorové palivá

Foto: Dreamstime

21.2. 2012 14:32 Slovenská inšpekcia životného prostredia vlani skontrolovala kvalitu motorových palív na čerpacích staniciach a zverejnila zoznam staníc, ktoré predávali nekvalitné palivá.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku preverila kvalitu palív na čerpacích staniciach. Vo svojej správe uvádza, že v priebehu roka skontrolovala celkovo 138 čerpacích staníc a tri distribučné sklady, odkiaľ odobrala 302 vzoriek motorových palív. Z tohto počtu 155 vzoriek tvoril benzín (BA 95 a BA 98/100), 123 nafta a 24 skvapalnený zemný plyn (LPG). Nedostatky zistila vo dvoch vzorkách benzínu a vo dvoch vzorkách nafty.

Inšpektori vykonávali kontroly počas celého roka, nakoľko výrobcovia musia prispôsobiť kvalitu paliva zimným a letným podmienkam. Na základe príslušnej normy letné obdobie trvá od 15. apríla do 30. septembra, zimné od 16. novembra do konca februára. Norma definuje prechodné obdobia, a to od 1. októbra do 15. novembra a od 1. marca do 14. apríla.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Nekvalitné palivá na štyroch benzínkach

SIŽP v rámci kontroly zistila štyri čerpacie stanice, ktoré nedodržali stanovené hodnoty kvality paliva. Ide o tieto stanice:

1. Čerpacia stanica Glejovka 1, Pezinok

 • Prevádzkovateľ: Re-Da SK, s.r.o., Viničné
 • Palivo: nafta
 • Nedostatky:

a) Vzorka nafty mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu (374,2 ºC) pri predestilovaní 95% objemu, pričom maximálny povolený limit je 364,4 ºC.

b) Obsah síry vo vzorke (40,6 mg/kg) presahoval max. limit 12,2 mg/kg

 • Uložená pokuta: 800 eur

2. Čerpacia stanica AGIP Martin, Francúzskych partizánov

 • Prevádzkovateľ: Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • Palivo: BA Super Plus 98
 • Nedostatky: tlak pár nedodržuje predpísanú hodnotu max. 60,0 kPa + 1,8 kPa (stanovená hodnota: 63,3 kPa)
 • Pokuta: 1 000 eur

3. Čerpacia stanica OMV Púchov, Vsetínska cesta

 • Prevádzkovateľ: OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • Palivo: BA 95 Natural
 • Nedostatky: hodnota oktánového čísla výskumnou metódou nedodržuje predpísanú hodnotu najmenej 95 ± 0,4 (stanovená hodnota: 93,7).
 • Pokuta bude uložená v tomto roku

4. Čerpacia stanica Prešov, ul. Ľubochnianska

 • Prevádzkovateľ: DAMMI, s.r.o., Prešov
 • Palivo: nafta
 • Nedostatky: nafta z hľadiska priebehu destilačnej krivky preukázala vyššiu teplotu (397,1 °C) pri predestilovaní 98 %, pričom požadovaná hodnota je 360 °C.
 • Pokuta: 400 eur
Diskusia  ()

Video

Diskusia