Preferujú pritom zriadenie vnútroštátnych registrov prejazdených kilometrov, údaje z ktorých by boli v rámci Európskej únie cezhranične prístupné

Pred niekoľkými dňami preto vyzvali Európsku komisiu, aby do 12 mesiacov predložila legislatívny návrh s opatreniami proti manipulácii s počítadlom najazdených kilometrov. Preferujú pritom zriadenie vnútroštátnych registrov prejazdených kilometrov, údaje z ktorých by boli v rámci Európskej únie cezhranične prístupné.

 
Europoslanci sa rozhodli bojovať proti pretáčaniu kilometrov
 Podľa odhadov môže mať stočené kilometre každé druhé cezhranične predané auto v Únii. (Foto: Shutterstock)

Podľa dostupných údajov malo totiž 5 % až 12 % ojazdených automobilov predaných v rámci Európskej únie a 30 % až 50 % cezhranične predaných vozidiel v Únii pretočené kilometre. Údaje z odometrov by mali byť podľa poslancov povinne zaznamenávané pri každej pravidelnej technickej kontrole vozidla, každej vykonanej prehliadke, pri každom úkone údržby či opravy, ako aj pri akejkoľvek návšteve servisu, a to od prvej registrácie vozidla.

Takéto opatrenia už uplatňujú napríklad v Belgicku a Holandsku, kde podľa europoslancov v krátkom čase problém s pretáčaním kilometrov takmer úplne odstránili.

Manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 členských štátoch, trestným činom je však iba v šiestich z nich. Parlamentom schválené uznesenie má legislatívny charakter. Európska komisia môže na jeho základe predložiť legislatívny návrh, alebo musí zdôvodniť, prečo to nepovažuje za potrebné.

Zdroj: sita