Povinné zmluvné poistenie a povinnosť si ho uzavrieť upravuje zákon. Toto poistenie pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré môžete autom spôsobiť niekomu inému. Uzatvorenie zákonnej poistky online je rýchle, vybavíte ju do 5 minút. Pozrite sa, čo presne kryje a prepláca PZP.

Čo presne prepláca PZP a ako si ho uzatvoriť online?

Kedy nás kryje PZP

Povinné zmluvné poistenie auta vás kryje až do výšky 5,24 milióna eur pri škode na živote a zdraví a až do výšky 1,05 milióna eur pri škode na majetku. V prípade, že svojím autom poškodíte majetok či zdravie inej osoby, poisťovňa spôsobenú škodu zaplatí za vás.  

Povinné zmluvné poistenie môžete kombinovať s ďalšími hlavnými poisteniami podľa svojich potrieb:

    poistenie havárie a vandalizmu, poistenie pre prípad krádeže vozidla, výbavy alebo neoprávneného používania, poistenie proti živelnej udalosti.

Doplnkové poistenia

Okrem zákonného krytia spolu s vyššie uvedenými rizikami je možné si pripoistiť aj niektoré, alebo všetky, z uvedených doplnkových pripoistení:

    úrazové poistenie vodiča vozidla, poistenie batožiny a osobných dokladov osôb prepravujúcich sa vozidlom, poistenie vozidla alebo jeho poškodenia v prípade stretu so zverou, asistenčné služby k vozidlu.

Obmedzenia pre poistenie

Okrem zákonného krytia a možností pre doplnkové poistenia, sú v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla aj obmedzenia, na ktoré sa zákonná poistka na auto nevzťahuje. Patrí sem:

    zodpovednosť za škodu, ktorú utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, zodpovednosť za škodu na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, rovnako tak aj na veciach prepravovaných týmto vozidlom.

V poisteniach pre prípad havárie a vandalizmu, krádeže a živelnej udalosti sa poistenie nevzťahuje najmä na:

    škody vzniknuté pri vedení motorového vozidla pod vplyvom návykových látok, stratu či krádež pohonných hmôt, škody spôsobené nesprávnou či nedostatočnou obsluhou vozidla (škody pre nezatiahnutie ručnej brzdy, nesprávne radenie rýchlosti a podobne), škody vzniknuté pri vedení motorového vozidla bez vodičského oprávnenia, škody vzniknuté pred účinnosťou poistenia, následné škody, ktoré môžu vzniknúť na základe nemožnosti užívať vozidlo.

PZP vybavíte online

Informácie k poisteniu, ako aj obmedzenia povinného zmluvného poistenia, sú vždy uvedené ako súčasť poistnej zmluvy a v poistných podmienkach.
Ak využijete uzatvorenie PZP online, zákonné poistenie vybavíte do pár minút. Bielu a zelenú kartu dostanete priamo na e-mail, k dispozícii máte jednoduchý a zrozumiteľný formulár na online výpočet ceny poistenia.

Platená reklama.