Herný priemysel sa samozrejme týka predovšetkým hier, no ľudia pochádzajúci z tejto brandže dokážu oveľa viac, čo sa snaží ukázať koncern práve zobrazením pracovnej náplne jedného zo svojich zamestnancov, ktorý pracuje v oddelení Virtuálneho inžinierstva. Volá sa David Kuri a má 26 rokov. Donedávna pracoval pre významnú spoločnosť z herného priemyslu a dnes vyvíja softvér pre virtuálnu realitu, ktorej využitie najlepšie dokumentuje nasledujúce video.
Zdroj: andrej ježo