Pre niekoho úplne bežná vec, pre mnohých zas veľká neznáma.

Novinky Čo je to zipsovanie? Niektorí vodiči ho neznášajú, teraz už ho budú musieť rešpektovať všetci

Foto: Youtube / Václav Olšavský

3.11. 9:00 Striedavé radenie či takzvané zipsovanie je pre mnohých slovenských vodičov nepochopiteľným úkonom. Odteraz ho ale budú musieť rešpektovať všetci.

Dopravná značka C30 označujúca striedavé radenie sa podľa mnohých šoférov umiestňuje na cesty len tak. Dokazujú to aj situácie, ktorými sme svedkami, ale aj videá na youtube či sociálnych sieťach. Málokto však vie, že táto jednoduchá značka dokáže skrátiť čas v kolóne aj o niekoľko minúť. Bohužiaľ, najskôr by ju musel niekto rešpektovať.

Veľa šoférov si totiž myslí, že jazda v ľavom pruhu končiaca zúžením je arogantná a tak si radšej ako „poctiví vodiči“ počkajú v dlhej kolóne v pravom pruhu aj napriek tomu, že je ten ľavý úplne prázdny. Bohužiaľ však takýmto spôsobom len predlžujú kolónu a znepríjemňujú život šoférom, ktorí si uvedomujú význam tejto značky.  Často sa totiž stáva, že ich považujú za arogantných a tak ich nechcú na zúžení, pustiť do jedného jazdného pruhu vyznačenom značkou C30. Pozrime sa na príklad takejto situácie. 

Vodič Superbu blokuje Fabiu pri zaradení.
Vodič Superbu blokuje Fabiu pri zaradení.
Zdroj: Youtube / Václav Olšavský

Zjazd na Raču má dva jazdné pruhy, no problémom je fakt, že väčšina vodičov využíva len pravý, zatiaľ čo ten ľavý je úplne prázdny. Miesto toho, aby sa rozptýlili do dvoch radov, stoja iba v pravom a tým spôsobujú väčšie zdržanie. Problém nastáva, ak sa náhodou nájde šofér, ktorý pozná predpisy o cestnej premávke a tak vie, že na konci ľavého pruhu mu značka o striedavom radení umožní pokojné zaradenie.

Teória je to pekná, no skutočnosť je iná. Pre ostatných neznalých vodičov sú takýto šoféri ignoranti, ktorí si nevedia počkať a musia sa predbiehať. Táto situácia väčšinou končí blokovaním a znemožnením zaradenia, no a v tých horších prípadoch nadávkami a trúbením. Na fotografii vyššie vidíme, ako vodič Superbu blokuje Fabiu pri zaradení. Toto by sa ale stávať určite nemalo.

Zníženie počtu pruhov a striedavé radenie nie je to isté:

Zníženie počtu jazdných pruhov - Striedavé radenie
Zníženie počtu jazdných pruhov - Striedavé radenie
Zdroj: Slov-LEX

Okrem úplne neznalých šoférov, môžeme naraziť aj na takých, ktorí si pletú jednotlivé značky. Častým omylom je totiž značka zníženia jazdných pruhov a striedavého radenia. Obe značky pritom poukazujú na dve odlišné veci a tak by ste si ich rozhodne nemali pliesť medzi sebou. Môžete sa tak vyhnúť nepríjemnej situácii.

Od 1. apríla čakajme zmenu:

Od prvého apríla dôjde k plošnému zavedeniu „zipsovania“ bez potreby umiestniť na danom mieste príslušnú dopravnú značku. Podľa novely zákona o cestnej premávke sa totiž nebude uplatňovať len pri súbežnej jazde pred prekážkou, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. Príslušný odsek (§10 ods. 6) sa podstatne predĺži a po novom bude znieť takto:

„Šofér pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v lavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, kedy vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v lavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.“

Každopádne dúfame, že po zmene zákona budú šoféri využívať na podobných úsekoch pripájací pruh. Nie je to neslušné, ale ani arogantné. Práve naopak, dopravnej situácii to len pomôže a vy získate výhodu v tom, že sa cez pomalý úsek dostanete skôr než keby ste nezmyselne čakali v pravom jazdnom pruhu.

Diskusia  ()

Video

Diskusia