Okrem rastúcich nákladov a kúpyschopnosti miestnych obyvateľov ovplyvňuje cenu kurzu konkurencia. Napríklad všetky štyri autoškoly v Prievidzi, ktoré sa dostali do porovnania, ponúkajú vodičský preukaz skupiny B za rovnakú sumu 850 eur. Veľmi málo sa medzi sebou líšia aj cenníky autoškôl v Prešove, Poprade, Žiline či Trnave.

Pri ostatných cenníkových položkách sú rozdiely oveľa markantnejšie. Napríklad za jednu vyučovaciu hodinu spomínanej kondičnej jazdy zaplatí zákazník autoškoly pri žilinskej Strednej odbornej škole dopravnej len 10 eur. V košickej autoškole DLD Viktória zaplatí žiak za 45 minút kondičnej jazdy 30 eur, záujemca, ktorý už vodičský preukaz vlastní, potom dokonca 45 eur, presnejšie, 60 eur za hodinu.

Zdroj: TREND

Na poriadny príplatok sa musí pripraviť ten, kto chce mať vodičský preukaz rýchlo a nemieni sa prispôsobovať termínom skupinovej výučby. Rýchlokurz, ktorý trvá typicky štyri týždne, vyjde priemerne na 1 217 eur, individuálny kurz na 1 245 eur. Drahšia býva aj výučba vo vozidle s automatickou prevodovkou, prípadne v angličtine.

Aby sa mladí vodiči nehrali na hrdinov
Ministerstvo dopravy si je dobre vedomé toho, že situácia v autoškolách sa následne premieta do situácie na cestách. „Nekvalitný alebo nedostatočný výcvik môže následne ,produkovať‘ nezodpovedných vodičov, nepripravených do reálnej cestnej premávky,“ uviedol jeho tlačový odbor. Okrem návrhov na skvalitnenie výcviku sa preto venuje osvete. Aktuálne sa realizuje napríklad séria preventívno-‑vzdelávacích akcií na stredných dopravných školách s názvom Život má zelenú. Na alkohol za volantom sa zameriava kampaň Nehraj sa na hrdinu.

Podvádza sa vo veľkom

Čo za tieto peniaze záujemcovia dostanú? Kontroly Ministerstva dopravy a výstavby SR vykonávané v rokoch 2019 až 2021 odhalili, že výučba často prebieha len na papieri. Aby sa zamedzilo podvodom, musí sa každý žiak autoškoly pred začiatkom vyučovacej hodiny prihlásiť pomocou čipu. Napriek tomu kontrolóri zistili, že zo 457 žiakov nebolo 352 v učebniach prítomných. Podvádzajúce autoškoly väčšinou identifikačné čipy žiakom vôbec nedávajú, majú ich celý čas pri sebe.

„Odôvodňujú to tým, že žiaci bývajú veľmi zábudliví. Prostredníctvom ich čipov potom sami identifikujú výučbu teórie a jazdy. Samozrejme, bez vedomia žiakov,“ opisuje Juraj Hudec, vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu na ministerstve dopravy, ktorý sa problematike autoškôl venuje.

K fiktívnemu vykazovaniu sa podľa J. Hudca uchyľujú najmä lacné autoškoly. Nižšiu cenu výcviku si potom kompenzujú aj osekaním rozsahu či kvality praktických jázd. Pri kontrolách 393 vozidiel autoškoly v prevádzke rezort zistil 248 porušení pravidiel. Najčastejším prehreškom bola klamlivá identifikácia žiaka alebo inštruktora. Ministerstvo navrhuje, aby sa žiaci namiesto čipu identifikovali odtlačkom prsta a aby bolo podľa vzoru USA, Kanady, Rakúska či Nemecka zavedené postupné získavanie vodičského oprávnenia. 

Tento článok je prebratý z magazínu TREND.