Už v marci plánovalo Slovensko odkázať do Bruselu, že plány Európskej únie (EÚ), ktoré má priniesť norma Euro 7 od júla 2025, v konečnom dôsledku v praxi poškodia automobilový priemysel. Automobilky totiž na zapracovanie emisných pravidiel potrebujú oveľa viac času. Rezort dopravy preto upozorňoval, že norma by sa mala posunúť minimálne o tri roky, informuje magazín TREND.

Kritika do Bruselu

Osem krajín teraz priamo žiada Európsku komisiu (EK), aby striktnú emisnú normu Euro 7 prehodnotila. V skupine kritikov je Slovensko, Česko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Obavy z normy už skôr vyjadrilo Nemecko, no kritický dokument zatiaľ nepodpísalo. Skupina nespokojných krajín žiada aj ostatné členské štáty, aby podporili úpravy v prísnej emisnej norme.

Za najväčší problém považujú poškodenie automobilového priemyslu, ktorý sa potrebuje pripravovať na zmeny prichádzajúce so zákazom nových spaľovacích motorov od roku 2035. Ďalšia emisná norma v priebehu nasledujúcich dvanástich rokov by len odčerpávala investície v automobilovom priemysle, ktoré sú nutné na dosiahnutie cieľov z prechodu zo spaľovacích motorov na väčší rozvoj elektromobility, upozorňujú kritici. Problematicky sa javí aj ďalšie meranie emisií z bŕzd a pneumatík, ktoré by automobilkám celú situáciu len skomplikovalo.

Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor k tejto téme zdôrazňuje, že Slovenská republika považuje ochranu ovzdušia a životného prostredia za jednu z najväčších aktuálnych výziev, no uvedenie normy Euro 7 do praxe v takom krátkom čase nevidí ako možné.

„Návrh vnímame ako časovo nerealistický pre automobilový priemysel aj pre schvaľovacie úrady. Preto sme podporili spoločný dokument ôsmich krajín. Aktuálne sa o návrhu rokuje v Rade EÚ a v Európskom parlamente. Slovenská republika bude v rokovaniach dôrazne presadzovať, aby sa vo finálnom znení legislatívy zohľadnili naše požiadavky,“ uvádza predseda vlády v stanovisku pre TREND.

Rezort dopravy takisto považuje návrh emisnej normy Euro 7, ktorý predložila EK, za príliš ambiciózny a nereálny. „Požadujeme preto návrh zásadným spôsobom zmeniť, a to vrátane termínov, odkedy sa má začať norma Euro 7 pre nové vozidlá uplatňovať,“ reaguje pre TREND Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR.

Zvýšené náklady, obmedzená výroba

Ak by sa podarilo celú normu zablokovať, automobilky by si mohli vydýchnuť a nemuseli by svoju výrobu zaťažovať ďalšími emisnými pravidlami, ktoré by im zvýšili náklady. EK si však vlani na jeseň zaumienila, že chce znižovať podiel škodlivých splodín vypúšťaných autami všetkými možnými spôsobmi – a prišla s návrhom na Euro 7.

Ak by sa nič nezmenilo, norma by začala platiť od leta 2025 pre osobné autá a od roku 2027 aj pre autobusy a nákladné autá. EK si od toho okrem iného sľubuje aj prechádzanie emisným škandálom. No zároveň by tým postupne obmedzila celkovú dostupnosť vozidiel.

Komisia v návrhu žiada sprísniť emisné normy v porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami, a to tak, že by sa emisie mali znížiť o 35 percent v prípade osobných áut a o 56 percent pri nákladných vozidlách.

Euro 7 by však zaviedlo aj nové emisné limity pre brzdy či pneumatiky. Ich výrobcovia diskutujú, čo by zmeny priniesli a ako by to zasiahlo peňaženky majiteľov áut. Navyše hrozí, že niektoré, najmä menšie typy vozidiel, by sa prestali vyrábať úplne.

Na obmedzenie výroby a aj predraženie áut nedávno v tejto súvislosti upozornilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Kritizuje, že norma môže zvýšiť cenu nového auta v priemere o 2 000 eur. Podľa združenia norma neprinesie ani toľko želané zásadné zníženie emisií a bude to mať len minimálny vplyv na životné prostredie.

Podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu Viktora Marušáka, norma Euro 7 navyše môže spomaliť transformáciu k plne bezemisnej a uhlíkovo neutrálnej doprave.

„Naše stanovisko budeme vysvetľovať aj ostatným členským štátom, aby sme ich presvedčili o našich výhradách a potrebe úprav návrhu Euro 7,“ hovorí k nasledujúcemu postupu Slovenska M. Švikruhová z rezortu dopravy.