To ale neznamená, že s týmto rozhodnutím všetci súhlasia. Niektorí výrobcovia sa stále snažia ukázať, že je možné pokračovať v predaji dieselových motorov a splniť ciele v oblasti dekarbonizácie alebo prinajmenšom dosiahnuť, aby boli naftové motory, ktoré sa budú naďalej predávať až do termínu navrhnutého Európou, udržateľnejšie. A tu vstupujú do hry obnoviteľné palivá, s ktorými chce Audi dodať svojim dieselovým motorom V6 ďalší život. 

HVO palivo.
Zdroj: Audi

Napriek tomu, že Audi už navrhlo, že od roku 2026 budú všetky ich vozidla výhradne elektrické, práce na znižovaní dopadu dieselových motorov na životné prostredie nezavrhli. Audi už homologovalo veľkú časť svojej ponuky vznetových motorov V6 na obnoviteľné palivo, naftu HVO. Ide o syntetické palivo vyvinuté s použitím rastlinných olejov zo zvyškov a odpadu, ako je kuchynský olej používaný v potravinárskom priemysle alebo poľnohospodársky odpad. Je to hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej definovaný podľa európskeho nariadenia EN-15940. Do rastlinných olejov používaných v procese sa pridáva vodík a získavajú sa alifatické uhľovodíky, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu použiť ako náhrada fosílneho vykurovacieho oleja v dieselových motoroch. 

Aká čistá je nafta HVO?

Nafta HVO ako palivo nie je oslobodená od emisií znečisťujúcich látok a tým pádom ani CO 2 v procese spaľovania. V každom prípade sa príspevok k dekarbonizácii nafty HVO odhaduje na znížení o 70 % až 95 %, v porovnaní s naftou fosílneho pôvodu. Predpokladajme, že výroba tohto typu syntetického paliva je tiež riešením, ako sa vysporiadať s odpadom, ktorý sa musí inak skladovať, aby sa predišlo vážnemu poškodeniu životného prostredia, alebo sa zničí procesmi, ktoré, ako napríklad spaľovanie, tiež spôsobujú veľmi vysoké znečistenie.

HVO palivo.
Zdroj: Audi

Audi obhajuje ďalšie výhody syntetických palív - nafta HVO má o 30 % vyššie cetánové číslo, čo sa premieta do efektívnejšieho a čistejšieho spaľovania v porovnaní s fosílnymi palivami a do zlepšenia výkonu, najmä pri studených štartoch. Audi je už roky ponorené do vývoja a používania celého radu syntetických palív, ktoré idú nad rámec HVO nafty. Najzaujímavejšie projekty sú tie, v ktorých Audi súbežne so sesterským Porsche vyvíja CO 2 neutrálne náhrady benzínu a nafty, v ktorých sa pri procese získavania paliva zachytáva CO 2 z atmosféry na neutralizáciu emisií.

Na druhej strane Audi vsadilo aj na modrú naftu R33, palivo zložené z 33 % z produktov získaných zo zvyškových a odpadových materiálov. Modrá nafta R33 podľa ingolstadtskej značky znižuje emisie – podľa rozboru celého výrobného procesu o 20 % v porovnaní s naftou fosílneho pôvodu. Aby toho nebolo málo, modrá nafta nevyžaduje úpravu motora a mohla by si nájsť svoje uplatnenie aj v starších naftových motoroch.