Zo 167 evidovaných dlhodobo stojacich vozidiel na území mesta Banská Bystrica sa mestskej polícii (MsP) za krátky čas podarilo odstrániť 47 áut. Aktualizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým banskobystrická samospráva reagovala na tento problém, je v platnosti len od 15. júla a už prinieslo prvé výsledky. TASR o tom informovala hovorkyňa magistrátu Zdenka Marhefková.

Za dlhodobo stojace vozidlá sa považujú tie, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie v mestských častiach."Celkovo evidujeme 167 vozidiel, ktoré sme stotožnili vlastnou činnosťou alebo nám ich nahlásili obyvatelia. V prvom kole sme kontaktovali väčšinu ich majiteľov a ďalších preverujeme," konštatoval náčelník MsP Ivan Holík.

Mesto doposiaľ nemuselo ani v jednom z týchto prípadov pristúpiť k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva. Sadzba dane pre majiteľa vozidla, ktoré zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní, je vo výške 1,20 eura/m2/deň, čo znamená vyrubenie dane za jeden deň vo výške 14,40 eura, za mesiac 432 eur. Ak takýmto spôsobom zaberá priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, vyradené z evidencie, sadzba je vyššia. Za jeden deň je to 21,60 eura, za mesiac 648 eur.

"Začiatkom septembra nás čaká druhé kolo. Opätovne budeme kontrolovať verejné priestranstvá, či oslovení majitelia dodržali určenú lehotu, na výzvu zareagovali a svoj nepojazdný automobil odstránili. Ak zistíme, že tak neurobili, oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí pristúpi k vyrubeniu poplatku," dodal Holík. MsP zároveň vyzýva obyvateľov, aby svoje podnety na dlhodobo stojace automobily nahlasovali priamo na e-mailovú adresu [email protected]