1. Nové výzvy na Slovensku
Slovenský automobilový priemysel sa v nasledujúcich rokoch bude musieť prispôsobiť novým výzvam. Vyplýva to zo záverov štúdie organizácie Globsec, Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) a Cambridge Econometrics. Neschopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam pri prechode na e-mobilitu môže podľa analýzy v najhoršom prípade viesť k posunu národného hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2040, respektíve neskôr, na úroveň nižšiu o desať percent ako v prípade najlepšieho scenára. Celková zamestnanosť by mohla klesnúť až o štyri a pol  percenta v porovnaní s rokom 2020. Nie je to vôbec málo, keďže ide o stratu približne 85-tisíc pracovných miest.

Slovensko podľa štúdie momentálne nemá kapacitu na úplné pokrytie dopytu po elektromobiloch. Zmeniť by to mohla prípadná zahraničná investícia a gigafabrika. Spomedzi krajín V4 je Slovensko podľa analýzy najmenej diverzifikovaná krajina z hľadiska výrobného portfólia v automobilovom sektore. Kým iné krajiny, ako Poľsko či Česko, vyrábajú nielen osobné autá, ale aj autobusy či úžitkové vozidlá, na Slovensku sa vyrábajú len osobné vozidlá a iba jeden závod sa zameriava na výrobu motorov.