Hlavným cieľom schválenej novely zákona o cestnej premávke bolo zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov. Hlavnou zmenou, ktorá nás dnes zaujíma, je parkovanie na chodníkoch. Doposiaľ ste svoje auto mohli bez problémov zaparkovať na okraji chodníka a vedľa seba nechať priestor minimálne 1,5 metra. Od 1. marca, ak sa tento dátum dodatočne neposunie, už takúto možnosť mať nebudete.

Ako to bude riešené v prípade úzkych uličiek a sídlisk, kde sa jednoducho inak parkovať nedá? Zákon myslí aj na takéto mestské časti a preto určil výnimku. Tá zahrňuje miesta, kde to vyslovene povolí dopravné značenie. Ak sa samospráva rozhodne, že parkovanie na chodníku bude pred vašim domom v poriadku, môže ho povoliť. Ako to ale bude fungovať v praxi, nikto nevie.

„Toto nezmyselné opatrenie, ktoré malo Slovensko v zákone ako jediná európska krajina, výrazne znižovalo bezpečnosť aj dôstojnosť pešieho pohybu. Chodníky sa vrátia chodcom a na miestach, kde parkovanie skutočne nikomu neprekáža, ho bude môcť samospráva stále povoliť,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti Cyklokoalícia.

Okrem toho sa v Zákone udialo viacero zmien. „Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h na -1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.“.