Zatvoriť

Vyhľadávanie

Zatvoriť

Kvízy Zvládnete ešte test z autoškoly? Pre skúsených by nemal byť problémom, no vie aj prekvapiť

10.1. 13:00 V pamäti vodiča zostávajú aj po autoškole mnohé dopravné pravidlá, ktoré si zapamätá asi navždy. Niektoré však majú ľudia tendenciu zabudnúť hneď po tom, ako si na dopravnom inšpektoráte preberú svoje vodičské oprávnenie. Ako ste na tom vy? Pochváľte sa svojim výsledkom v komentároch!

1/20 Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

2/20 Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

3/20 Dať prednosť v jazde sa rozumie

4/20 Vodič je povinný

5/20 Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

6/20 Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

7/20 Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

8/20 Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

9/20 Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

10/20 Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

11/20 Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

12/20 Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

13/20 Vodič nesmie predchádzať

14/20 Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

15/20 Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

16/20 Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

17/20 Jazdci na zvieratách smú ísť

18/20 Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

19/20 Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

20/20 Cyklisti smú jazdiť po ceste

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy