Lekárnička je súčasťou povinnej výbavy vozidla. Musí byť neporušená, na pohľad v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia.

Môžete používať autolekárničku po dátume expirácie?
V roku 2019 vstúpila do platnosti vyhláška, podľa ktorej stačí vodičovi aj autolekárnička po záruke, pokiaľ z nej nebolo nič použité. Po využití autolekárničky je potrebné vymeniť ju za novú, pred dátumom exspirácie. Ministerstvo dopravy pristúpilo k tejto zmene z dôvodu, že moderné autolekárničky sú kvalitnejšie a nevyžadujú si tak časté obmeny.

Čo musíte mať vo svojej autolekárničke
Autolekárnička pre osobné motorové vozidlo sa skladá zo štyroch modulov
• Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu (rúško, rukavice, utierky, nožnice)
• Malé rany, odreniny ( obväzy, tampóny, náplasti)
• Veľké rany, krvácanie, popáleniny (obväzy a ovínadlá)
• Zlomeniny a poranenia kĺbov (obväzy a trojrohá šatka)

Obsah autolekárničky upravuje vyhláška Ministerstva dopravy SR.
Pri cestnej kontrole má polícia právo skontrolovať vám okrem technického a vodičského preukazu aj to, či máte vo vozidle autolekárničku a reflexnú vestu.