No keďže na zavedenie tohto bezpečnostného prvku je potrebný aj relevantný výskum, k slovu sa tento týždeň prihlásil hrdý partner projektu, Žilinská univerzita v Žiline, konkrétne Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Práve táto fakulta, ktorá už vyše sedemdesiat rokov vzdeláva odborníkov v doprave pre celú Strednú Európu, zverejnila prvé dáta pojednávajúce o zelenom prednom brzdovom svetle.  

„Na dotazníku sme s kolegami z Nemecka veľmi dlho pracovali. Bol postavený tak, že raz musel respondent odpovedať záporne a raz kladne, aby musel pri odpovediach premýšľať a tie tak získali väčšiu výpovednú hodnotu,“ vysvetli prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.  

Na prieskume sa zúčastnilo celkovo dvesto respondentov a už teraz sa väčšina z nich, presne 81 percent vyjadrilo, že zelené predné brzdové svetlo by sa malo zaviesť do premávky.   

„Zapojili sme vodičov nákladných vozidiel, vodičov autobusov a taxislužieb z Trenčianskeho a Žilinského kraja. Boli to vodiči, ktorí budú mať namontované predné brzdové svetlo a deväť mesiacov s ním budú jazdiť. Chodci, deti či cyklisti nám môžu odpovedať až potom, ako budú mať s predným brzdovým svetlom skúsenosť,“ vysvetlil ďalej profesor Miloš Poliak.  

Veľké testovanie zeleného predného svetla prebieha aj v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý sa už od začiatku aktívne zúčastňuje testovania v reálnej premávke. "Trenčiansky samosprávny kraj dal v rámci projektu k dispozícii služobné vozidlá úradu, viac ako stovku vozidiel Správy ciest TSK a rovnako aj autobusy prímestskej autobusovej dopravy oboch dopravcov, na ktoré sa predné brzdové svetlá budú inštalovať v najbližšej dobe," upresnil podpredseda Trenčianskej župy Jozef Božik.  

Ilustračné foto
Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Ako ďalej ukázal prieskum, až 88 percent opýtaných aktívnych vodičov sú o prednom brzdovom svetle dobre informovaní. Hlavným zdrojom informácií je podľa zistení Žilinskej univerzity televízia, kolegovia v práci ale aj internet. „Hodnotím to veľmi pozitívne. Myslím si, že to treba ešte odkomunikovať s verejnosťou, čo tá zelená farba znamená, ale to, že sa ľudia spontánne hlásia s dopytom o namontovanie predného brzdového svetla, je dôkaz, že tento projekt rezonuje medzi verejnosťou," dodal vicežupan TSK Jozef Božik. Ako dodal: “ Je to výborná reklama pre Slovensko,“ 

Zatiaľ prvý prieskum ohľadne predného brzdového svetla odštartuje podľa profesora Poliaka ďalšie, na ktoré si však musíme ešte počkať. „Z celej vzorky tritisíc vodičov, ktorí budú jazdiť so zeleným predným brzdovým svetlom, sme vybrali tristo vodičov a z toho máme dvesto korektne vyplnených dotazníkov. Z nich zistíme čo vodiči predpokladajú bez toho, aby mali s predným brzdovým svetlom akúkoľvek skúsenosť s jazdou s týmto svetlom. Je to akoby predvýskum, ktorý sme robili pred montážou svetiel, aby sme zistili, aký je názor vodičov. Cieľom je potom zistiť ako sa názor vodičov zmenil po deviatich mesiacoch jazdy s predným brzdovým svetlom,“ vysvetlil dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity Miloš Poliak.  

Ilustračné foto
Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Ako dodal na záver:“ Som veľmi rád, že Žilinská univerzita, osobitne Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, je nositeľkou tohto výskumu, ktorý bude mať dopad na celú Európsku úniu. Na našej fakulte sedemdesiat rokov vychovávame odborníkov pre oblasť cestnej dopravy,  preto máme skúsenosti aj kapacitu na realizovanie výskumu predného brzdového svetla.“