Dlhšie slnečné dni a vyššie denné aj nočné teploty nám o chvíľu naznačia, že pani zima si definitívne zbalila kufre. Zo Slovenska si však v príručnej batožine už tradične odnáša suveníry vo forme kusov asfaltu. Hovoríme pochopiteľne o výtlkoch, ktoré každú jar menia naše cesty na tankodrom a pôsobia dojmom, že sa množia delením.

To so sebou pochopiteľne prináša nemalé riziko poškodenia vozidla. V lepšom prípade si to odnesú pneumatiky, horší scenár obsahuje poškodené disky, časti náprav a geometriu. Pritom len kúsok za hranicami človek minimálne z hľadiska kvality asfaltu a jeho opráv prichádza do iného sveta. Nastáva obdobie, keď sa s vtipmi, ktoré sa podobajú nasledujúcemu obrázku, doslova roztrhne vrece.

Zdroj: Jaroslav Slašťan

Odškodnenie? Malá šanca tu je...

Pokiaľ by pre rozbité cesty vypadali akurát zubné plomby, bol by to lepší a možno aj lacnejší prípad. Nanešťastie výtlky výrazne zvyšujú riziko vážneho poškodenia auta s nákladmi na opravu niekoľkonásobne vyššími, než je návšteva zubára. Najschodnejšou možnosťou je určite havarijné poistenie, nanešťastie väčšina majiteľov starších vozidiel ho nemá. Pokiaľ havarijné poistenie máte, odfotografujte poškodenie vozidla aj výtlk, na ktorom sa to stalo.

Ak neviete, ako sa máte zachovať, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne, kde vám poradia, čo všetko potrebujete na získanie poistného plnenia. Počítajte však so spoluúčasťou, ktorá je neraz uvedená nielen v percentách, ale aj poisťovne uvádzajú aj minimálnu sumu. Problém pri vymáhaní odškodného od správcu komunikácie spočíva v minimálnej šanci na úspech, čo vyplýva z formulácie zákona o pozemných komunikáciách, tzv. cestného zákona, a príslušnej vyhlášky.

Hoci v obidvoch sa uvádza zodpovednosť správcov komunikácií za škody spôsobené výtlkmi resp. zlým stavom vozovky, dávajú správcom až priveľký priestor na to, aby sa zo svojej zodpovednosti „vyzuli“. Napríklad, označením poškodeného miesta dopravnou značkou alebo obyčajným oranžovým či červeným sprejom. Ak sa rozhodnete vymáhať náhradu škody a náklady na opravu, musíte sa obrátiť na príslušného správcu komunikácie, ktorým môže byť Národná diaľničná spoločnosť (diaľnice a rýchlostné komunikácie), Slovenská správa ciest (cesty I. triedy), kraje (cesty II. a III. triedy) alebo samotná obec (miestne komunikácie).

Zdroj: Archív M.B.

Odporúčame vopred si overiť, kto je správcom konkrétnej komunikácie. Pokiaľ totiž pošlete žiadosť o náhradu škody nesprávnemu správcovi, ten žiadosť zamietne. Určite budete potrebovať fotodokumentáciu a prípadne aj svedkov, hoci ideálnym riešením je záznam od polície. Každý prípad sa posudzuje samostatne, ale pokiaľ je evidentné, že škoda nastala z dôvodu nerovnosti vozovky, prípadne inej prekážky na ceste, je náhrada škody vodičovi priznaná.

Ako postupovať

Pri poškodení vozidla na výtlku odporúčame postupovať ako pri dopravnej nehode. V prvom rade zabezpečte miesto nehody a privolajte políciu. I keď môže ísť o relatívne nízku škodu, poisťovne odporúčajú privolať políciu. Nejde totiž o škodovú udalosť, nakoľko vinník sa na mieste nenachádza a vy ho nepoznáte. Polícia na mieste posúdi, či poškodenie vzniklo zavinením vodiča, napríklad, nedodržaním pravidiel cestnej premávky, alebo zlým stavom vozovky. Ak máte svedkov nehody, ktorí podporia vašu verziu, požiadajte ich, aby počkali do príchodu polície.

Ak bolo miesto označené dopravnou značkou alebo vyššie spomínaným sprejom, správca cesty žiadosť o odškodné s najväčšou pravdepodobnosťou zamietne. Najčastejšie sa používajú značky „Nerovnosť vozovky“, „Práce na ceste“, „Iné nebezpečenstvo“ alebo rôzne zábrany a vodiace dosky. V každom prípade musí ísť o oficiálne a dobre viditeľné dopravné značenie. Problémom pre správcu sa môže stať noc, keď značenie nebolo dobre viditeľné, napríklad, vyššie spomínaný sprej.

Zdroj: Matej Kalina

Odporúčame preto odfotografovať nielen detaily poškodenia vozidla a stavu vozovky, ale aj dlhší úsek, aby bolo jasné, že miesto nebolo označené dopravnou značkou alebo situácia v premávke bola natoľko komplikovaná či neprehľadná, že vyhnúť sa výtlku nebolo možné. Alternatívou je zavolať asistenčnú službu vašej poisťovne, ktorá vám môže poskytnúť cenné rady. Následne pošlite žiadosť príslušnému správcovi komunikácie. V nej zrozumiteľne a vecne popíšte, o čo žiadate a uveďte všetky relevantné informácie týkajúce sa miesta nehody a poškodenia vozidla. Prílohou žiadosti musí byť fotodokumentácia, správa polície a faktúra za opravu. Ak si na mieste nehody neviete spomenúť, aké údaje budete potrebovať, návod vám poskytne štandardná Správa o nehode.

Poškodené auto a hrozba pokuty

Rozbité cesty prinášajú nielen riziko poškodenia vozidla, ale aj možnosť pokuty. Polícia totiž môže prísť k záveru, že k poškodeniu došlo porušením niektorého z ustanovení zákona o premávke. Do úvahy prichádza nielen porušenie najvyššej povolenej rýchlosti, ale policajti môžu poukázať aj na povinnosť prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy stavu vozovky.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Banskobystrický kraj

Nech sú dôvody pre stav ciest akékoľvek, správcovia dostávajú vodičov medzi dva mlynské kamene. Pokiaľ by sme išli do dôsledkov a vodiči by prispôsobili rýchlosť a štýl jazdy stavu vozovky, pravdepodobne by doprava vo väčších mestách skolabovala. Niektoré vozidlá by totiž mohli ísť najviac 20 či 30 km/h, väčšie a odolnejšie SUV by výtlky zvládli aj pri štandardnej 50-tke. Chaos, ktorý by nastal, si vieme všetci živo predstaviť.

Odporúčame preto s policajtmi sa nehádať, ale argumentovať. Ak to bol ojedinelý výtlk, ktorý ste nemohli očakávať, poukážte na to. Pokiaľ sa to stane v rušnejšom období dňa v meste, môžete argumentovať často opakovaným zaklínadlom: plynulosťou a bezpečnosťou premávky. V meste nemôžete lietať z pruhu do pruhu ani prudko brzdiť, nakoľko by ste mohli zaviniť nehodu. Rozumný policajt argumenty uzná. A ak nie, pokutu neplaťte. Zaplatením totiž priznávate vinu a vec sa definitívne uzatvorí. V správnom konaní nesie dôkazné bremeno policajt.

Zdroj: tami

Tip na záver

S príchodom jari je potrebné počítať aj s daždivým počasím, ktoré prináša veľmi nebezpečnú kombinácie kaluží a výtlkov. Odporúčame vyhýbať sa kalužiam najmä na kraji vozovky vždy, keď to situácia v premávke umožní. Riziko, že pod hladinou kalnej vody sa ukrýva hlboký výtlk s ostrými hranami, je totiž veľmi vysoké.

Mohlo by vás zaujímať: