Nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým prehrievanie motora. Keď k nemu dôjde, môže zanechať trvalé následky. V takomto prípade je potrebné auto čím skôr odstaviť, pokiaľ sa nezistí príčina. Predídete tak zničeniu zásadných komponentov, alebo samotného agregátu. Ako najjednoduchší dôvod sa môže ponúkať únik chladiacej kvapaliny, na ktorý by malo samotné vozidlo šoféra aj upozorniť. Ak jej nie je dostatok, ochladzovanie stráca svoju účinnosť a motor môžete nenávratne zadrieť.

Prehriaty motor.
Zdroj: Autobild

Príčiny nedostatku chladiacej kvapaliny v systéme môžu byť viaceré. Môže prichádzať k postupnému úniku cez poškodené vedenie v chladiacom systéme (rôzne hadice, tesnenia, spony, potrubia a príruby) prípadne nárazovo, napríklad vyrazením hadice, alebo mechanickým poškodením samotného chladiča. Ak vozidlo upozorní na takýto problém, je potrebné ho čím skôr bezpečne odstaviť, pretože neviete, aké množstvo chladiva v systéme ešte zostalo.

Kontrolu množstva chladiacej kvapaliny nikdy nevykonávame pri takto rozhorúčenom motore, pretože by sme mohli prísť k obareniu parou, alebo vodou. Je potrebné chvíľu počkať, kým neklesne teplota. Prehrievanie môže spôsobiť aj porucha na ventilátore chladiča, kedy sa teplo nedostatočne odvádza a teplota kvapaliny tak stúpa. Nefunkčnosť ventilátora chladiča sa dá krátkodobo oklamať zapnutím kúrenia na plno. Teplo z motorovej časti je tak odvádzané do kabíny a môžete tým dočasne pomôcť zabrániť úplnému prehriatu systému.

Ovládanie ventilácie vozidla.
Zdroj: AUTO BILD

Prehriatie môže mať na svedomí aj nefunkčný termostat, vodná pumpa, zanesený chladič a voľný, alebo roztrhnutý pomocný remeň, ak poháňa vodné čerpadlo. Nedosahovanie dostatočnej prevádzkovej teploty je takisto zásadným problémom, lebo sa nám tým zvyšuje spotreba paliva a dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu pohyblivých súčiastok agregátu. Nízka teplota môže byť dôsledkom predovšetkým zaseknutia termostatu, kedy zostáva otvorený, alebo snímačom teploty, ktorý ovláda ventilátor.

Chladiaca kvapalina tiež podlieha znehodnoteniu a mala by sa tiež v priebehu piatich rokov vymeniť. V automobiloch sa používajú rôzne typy chladiacej tekutiny, rozlíšené farbou a označením a nemali by sa medzi sebou miešať. Ak ju dopĺňame, tak iba tou, ktorá sa už v chladiacej sústave nachádza. Je zároveň nemrznúca, ktorej stupeň zamŕzania si môžeme odmerať bežne dostupnými pomôckami. Pokiaľ dopĺňame iba malé množstvo, je možné použiť aj destilovanú vodu.

Mohlo by vás zaujímať: