Každý niekedy zažil situáciu, kedy prídete k vozidlu a to neštartuje. V horšom prípade nesvietia už ani budíky, prípadne nefunguje ani diaľkové odomykanie. Jednou z možností je prepojiť auto štartovacími káblami s iným a naštartovať tak. Má to však aj svoje postupy, ktoré je potrebné dodržať, aby sme neublížili sebe, ani autu.

Škoda Scala
Zdroj: ROBO HUBAČ

Kvalita káblov je podstatný element. Mali by byť dostatočne hrubé, a najlepšie medené, aby dokázali preniesť čo najviac elektrickej energie. Svorky na koncoch káblov, ktoré sa upevňujú na kontakty bateriek, musia byť schopné pevného a presného uchopenia. Zásadná je aj plocha uchytenia na svorkách, aby nám na kontakte dobre držali.

Bezpečnosť je vždy prvoradá a treba ju mať na pamäti aj pri tento činnosti. Preto je dôležité káble dobre upevniť, aby sa nezošmykli a nezranili nás, prípadne nespôsobili skrat na vozidle. Postup je jednoduchý. K nepojazdnému vozidlu v prvom rade pristavíme iné auto do dostatočnej vzdialenosti a vypneme na ňom motor.

Ďalší krok je nainštalovanie káblov. Začíname plusovým červeným, ktorý najskôr prichytíme na batérii štartovacieho auta a potom na štartované. To, kde sa nachádza kontakt určený na plusový kábel, označuje zväčša ikona "+" v tom mieste. Pokračujeme s mínusovým, zväčša čiernym, ktorý tiež pripevníme na zostávajúci kontakt, najskôr na vozidle ktorým štartujeme, až potom na aute ktoré je štartované.

Kapacita batérie môže byť už natoľko nízka, že ani tento postup nezaručí jej oživenie. Pomôcť si môžeme tým, že po prepojení oboch vozidiel necháme to štartovacie na nejaký čas ( 5-10 minút) stáť so zapnutým motorom a dobíjať tak štartované ( bez zapnutého zapaľovania). Je dobré na čas zvýšiť otáčky približne na 1000 ot./min, aby bol zvýšený tok energie.

Pripojenie batérie na nabíjačku.
Zdroj: Auto Bild

Batéria už však môže byť v takom stave, že ani toto všetko nezabezpečí jej vzkriesenie. Potom nám zostáva už len štartovací vozík, ktorými disponujú servisy, alebo jej vytiahnutie z vozidla a nabitie na nabíjačke. Ak stojíme v blízkosti elektrickej prípojky, môžeme ju nabíjať aj priamo vo vozidle. Ak ani toto nepomôže, zostáva už len posledná možnosť, kúpa novej autobatérie.