Ak ste niekedy štartovali auto cez káble, menili starú batériu za novú alebo ste len nakukli do motorového priestoru automobilu, svorky batérie určite poznáte. Ak je však vaše vozidlo staršie, je chybná batéria alebo ste auto dlhšie neudržiavali, na svorkách batérie sa objavila prášková biela, ba až modrozelená látka. Už určite viete, že je to korózia.

Ilustračná foto.
Zdroj: Shutterstock

Hrdza sa na kovových povrchoch objavuje v dôsledku ich povrchovej interakcie s kyslíkom a inými činidlami. Preto sa aj veľmi kvalitný elektrický kontakt dôsledkom prirodzených oxidačných reakcií zhoršuje. Ak sú napríklad kontakty vyrobené z rôznych kovov, vzniká medzi nimi rozdiel galvanického potenciálu, čo tiež vedie k predčasnej oxidácii povrchu.

Ak ste však jediným pohľadom problém zavrhli a myslíte si, že je to neškodný povlak, ktorý sa vekom objavuje na všetkých kovoch, nemáte úplne pravdu. Korózia kontaktov môže spôsobiť vážne problémy. Najčastejšie sa vytvára na okrajoch batérie alebo na koncoch svoriek, čo môže častokrát spôsobiť prerušenie spojenia s nejakou dôležitou časťou vozidla, napríklad s alternátorom.

Ilustračná foto.
Zdroj: Shutterstock

Oxidáciu kontaktov je možné určiť jednak vizuálnou kontrolou, jednak nepriamymi znakmi spojenými s nižším prívodom prúdu v štartéri alebo aj znížením jasu v svetelných prvkoch vozidla. Vizuálna kontrola je spojená s hľadaním mikrotrhliniek, uvoľnených elektród, stôp po úniku elektrolytu a prítomnosti nečistôt na vetracích otvoroch. Ak ste si istí, že batéria je úplne nabitá, no motor má stále problém so štartovaním, príčinou môže byť zlý kontakt.

Ako nechcenú koróziu odstrániť?

Hrdzavé svorky je možné vyčistiť mechanicky pomocou hrubého, vlhkého materiálu, malej kovovej kefy alebo nožíka. Samozrejme, až keď batériu vyberiete z motorového priestoru. Okrem čistenia je potrebné z povrchu baterky odstrániť nečistoty, pretože môžu reagovať s vylučovanými plynmi a nepriaznivo pôsobiť na povrch svoriek.

Ilustračná foto.
Zdroj: Shutterstock

Aby ste sa na dlhšiu dobu (alebo nadobro) zbavili problémov s oxidáciou svoriek, je vhodné ich po dotiahnutí namazať silikónovým mazivom alebo špeciálnym ochranným sprejom, aby sa znížil vplyv vonkajšieho prostredia. Môžete použiť aj iné mazivá, no tie na sebe budú zhromažďovať nečistoty. Ak ale aj po vyčistení začne niektorý z pólov opäť hrdzavieť, je potrebné skontrolovať funkčnosť akumulátorovej skrinky.