Pojmy ako dekarbonizácia už nám nie sú cudzie, zo všetkých médií sa pravidelne valia informácie o tom, ako náš životný štýl, naše konzumné návyky, strava a predovšetkým dopravné prostriedky, zhoršujú problém so znečistením. Ale koho regulácia postihne v najväčšej miere? Nemožno poprieť, že automobilový priemysel bude jedným z najviac ovplyvnených, a tým interferuje prakticky všetky oblasti nášho života. 

Proces prechodu sa totižto zdá byť nezastaviteľný. Automobilový priemysel už teraz stojí pred nákladným procesom technologického vývoja a niektoré výdaje budú musieť podľa správ z Bruselu zaplatiť samotní občania. Nakoniec budeme aj my platiť mýto za zmenu klímy, alebo skôr účet za energetickú transformáciu, s ktorou plánujeme zastaviť globálne otepľovanie. Zaplatíme za to prispôsobením nášho životného štýlu. Zaplatíme za vysoké verejné investície, ktoré si celý tento proces vyžiada a ktoré budú, samozrejme, pochádzať z našich daní. 

Zdroj: Shutterstock

Možno budú existovať odvetvia, ktoré sa budú musieť úplne nanovo objaviť, pretože transformácia musí začať od sektora výroby energie a všetci vieme, že aj tie najmenšie priemyselné zmeny sa častokrát odrážajú aj na našich účtoch za energiu. Treba ale myslieť na to, že ekonomika mnohých krajín, nielen nášho malebného Slovenska, a desaťtisíce pracovných miest sú od automobilového priemyslu doslova závislé. A bezpochyby sa to dotkne aj všetkých vodičov a vozidiel. Dodatočné dane alebo obmedzenia nás v konečnom dôsledku prinútia zmeniť naše staré a "znečisťujúce" autá za výkonnejšie, alebo dokonca za vozidlo, ktoré nevytvára lokálne emisie. To je bohužiaľ nevyvrátiteľná pravda. 

Prečo zdaniť občana a jeho auto?

Je pravda, že naše mestá by boli bez áut čistejšie. Vývoj technológie znižovania emisií v skutočnosti pomohol vyriešiť niektoré problémy so znečistením veľkých miest. Či si to priznáte alebo nie, dnes by nikto nebol ochotný žiť v metropole plnej automobilov bez filtrov pevných častíc, bez systémov recirkulácie plynov alebo bez zariadení, ktoré podobne ako AdBlue znižujú emisie. 

Zodpovední lídri "zhora" by ale mali tiež myslieť na práva občanov a na to, že naše autá nie sú jediným problémom znečistenia, a teda ani jediným zodpovedným za zmenu klímy. Priemysel, systémy, ktoré používame na udržianie tepla v našich domovoch, alebo dokonca poľnohospodárstvo, farmárstvo a baníctvo - aj tieto odvetvia sú zodpovedné za znečistenie a opäť, v konečnom dôsledku aj za zmenu klímy. Prečo ale vodiči doplácajú na následky najviac?

Zdroj: Daimler AG - Global Communicatio

Automobilový priemysel dokáže nielen zvládať nielen technické zmeny, ale je to bohužiaľ aj odvetvie, v ktorom je pomerne ľahké udeľovať dane, regulovať ho a obmedzovať. Prečo? Pretože je ľahšie preniesť zodpovednosť na občana, zdaniť jeho mobilitu súkromným autom alebo obmedziť jeho schopnosť pohybu. Pretože autá sú nástrojom na vytváranie príjmu do štátnej kasy, či už z daní, ktoré platíme pri jeho kúpe, alebo z daní, ktoré platíme denne za čerpanie paliva. 

Vezmime si ako príklad lodnú dopravu. V čoraz globalizovanejšej ekonomike by bolo ťažké nájsť efektívne a lacné alternatívy, ktoré by nevypúšťali do ovzdušia skleníkové plyny. Ideálne by bolo teda, ako v prípade zákazu predaja spaľovacích motorov, obmedziť isté nepodstatné odvetvia bez ohľadu na to, aký dôležitý je ich ekonomický dopad. Výborným príkladom sú výletné lode. Napriek tomu, že turistické plavby predastavujú iba malú časť námornej dopravy, ich vplyv na životné prostredie je neprimerane vysoký. Až do tej miery, že lode jednej výletnej spoločnosti vypúšťajú desaťnásobné množstvo znečisťujúcich látok oxidov síry, ako celá európska flotila automobilov