Aditíva slúžia na zušľachtenie a vylepšenie vlastností tekutiny, do ktorej je pridávané. Pri automobiloch rozlišujeme viacero typov. Pre dieselové motory ich rozdeľujeme na letné a zimné. Zimná sa od letnej líši vlastnosťami, ktoré zabraňujú zhustnutiu- parafínovaniu paliva pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti pomáhajú lepšiemu spaľovaniu nafty, zlepšujú emisie, alebo znižujú dymivosť.

Ilustračný obrázok
Zdroj: AutoBild

Benzínové motory využívajú tiež dva druhy aditív. Jedno je vhodné pre autá starších ročníkov z dôvodu, že nahrádza olovo v benzíne, ktoré zabezpečovalo mazanie sediel ventilov. Funkcia druhého typu je lepšie rozprášenie paliva, pomoc pri spaľovaní a čistení výfukových plynov a v neposlednom rade predlžovanie životnosti katalyzátoru.

Motorový olej tiež nadobudne pridaním aditív preň určených lepšie schopnosti. Patrí k nim zvýšenie mazacích vlastností, zníženie trenia a účinnejšie odvádzanie tepla. Za určitých okolností dokážu aj predĺžiť životnosť samotného oleja. V prípade aditív do paliva, ale aj oleja, je žiadúce dodržať doporučené množstvo, lebo aj tu platí zásada, že všetkého veľa škodí.

Vodiči majú na výber aj z množstva prísad na rôzne použitie. V prípade prísad do palív poznáme rozličné typy. Jednými dokážeme zvýšiť oktánové číslo a teda výkon, pri nafte cetánové číslo. Na zimné obdobie sú vhodné tie, ktoré pohlcujú vlhkosť a zbavujú nádrž nakondenzovanej vody. Ďalšie zabraňujú tvoreniu baktérií alebo starnutiu paliva.

Mohlo by vás zaujímať: