Nový vodíkový agregát bude súčasťou koncepcie znižovania emisií. Novým turbomotorom sa stane 1,6-litrový trojvalec, ktorý bude fungovať na princípe spaľovania vodíka s použitím upravených systémov vstrekovania a prívodu paliva. Takýto motor je v zásade podobný klasickému spaľováku, no s výnimkou spotreby motorového oleja nebude produkovať žiadne emisie.

Nepoužívajú sa štandardné palivové články ako napríklad v modeli Mirai, no upravený spaľovací motor. Proces spaľovania vodíka je navyše rýchlejší ako v prípade benzínového motora, čo má pozitívny vplyv na dynamiku automobilu. Toyota očakáva, že svoj vynález otestuje počas jednej z etáp miestnej závodnej série na trati v provincii Shizuoka.

Toyota už dokázala, že s výrobou vodíkových motorov nemá problém, ako posledný to dokazuje model Mirai. Tam je však v skutočnosti nainštalovaný elektrický motor, ktorý prijíma energiu potrebnú na pohon chemickou reakciou vodíka a kyslíka. V tomto prípade je voda iba vedľajším produktom.

Japonská vláda koncom minulého roka schválila nový plán na zníženie emisí skleníkových plynov, ktorý si okrem iného kladie za cieľ eliminovať do polovice 30. rokov 21. storočia výrobu všetkých benzínových a naftových vozidiel. Podľa japonskej vlády by prijatá stratégia mala v konečnom dôsledku stimulovať ekonomiku krajiny.