Škoda a VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracujú na koncepcii nových asistenčných systémov v rámci spoločného projektu „Follow the Vehicle“. Princíp tejto technológie spočíva v tom, že vozidlo idúce samostatne bez vodiča je de facto ovládané vodičom vo vozidle pred ním. Vo vývoji a testovaní technológie pomáhajú dve vozidlá Škoda Superb iV, ktoré sa v súčasnosti podrobujú jazdným skúškam v uzavretom areáli univerzitného kampusu.

Myšlienka „Follow the Vehicle“ sa riadi jednoduchým princípom: dve autá, jeden vodič. Nadriadené vozidlo riadené človekom určuje všetky relevantné parametre, ako sú rýchlosť, smer, trasa, jazdná dráha či cieľová destinácia. Mnohé dáta týkajúce sa pohybov volantu, akcelerácie a brzdenia získava podriadené vozidlo bezdrôtovým prenosom z vozidla vpredu. Druhé vozidlo ide za prvým vozidlo vo vzdialenosti až desiatich metrov.

Škoda Superb iV z projektu
Škoda Superb iV z projektu "Follow the Vehicle".
Zdroj: Škoda

Pred zahájením jazdy sa obe vozidlá identifikujú prostredníctvom digitálneho kódu. Testovacie vozidlá, dve autá Škoda Superb iV, sú vybavené hardvérovým a softvérovým rozhraním aj vysoko modernými technológiami založenými na technológii smart cities a inteligentných dopravných systémoch. Testovacie vozidlá sledujú dopravnú infraštruktúru a komunikujú cez Car-to-X. Výmena dát prebieha prostredníctvom štandardov pre automobilovú komunikáciu ETSI ITS-G5 a aj mobilných sietí 4G/LTE a 5G.

Pre rozpoznávanie obrazu a identifikáciu trojrozmerných objektov v okolí vozidla Škoda Superb iV sa využívajú senzory, ktoré sú dodatočne vybavené kamerovým systémom, špeciálnymi senzormi, radarovými systémami a komunikačnou jednotkou. Skúšobné vozidlá “Follow the Vehicle” tak zbierajú a analyzujú celý rad dôležitých údajov, napríklad aktuálnu polohu vozidla a parametre súvisiace s riadením. Systémy tiež sledujú okolie vozidla a aktuálnu premávku v reálnom čase.

Škoda Superb iV z projektu
Škoda Superb iV z projektu "Follow the Vehicle".
Zdroj: Škoda

Iste, tento Superb iV síce dokáže jazdiž bez vodiča, no za autonómny ho označiť nemožno. Na druhú stranu však treba povedať, že myšlienka vozidiel, ktoré by za sebou ťahali niekoľko ďalších bez toho, aby sa posádka v nich musela venovať riadeniu, nie je úplne na zahodenie. Jazda v takomto "vláčiku" by mohla byť veľmi komfortná a dosahovať parametre hromadnej dopravy, no človek by mal stále svoj individuálny priestor a komfort, na ktorý je zvyknutý. Rovnako by mal kedykoľvek možnosť zmeniť trasu, prevziať riadenia a pokračovať svojou cestou. Čo hovoríte na takéto myšlienkové smerovanie vy?