Na základe štatistík to ešte nedávno vyzeralo tak, že máme jeden z najlepších vozových parkov v Európskej únii, s autami v takmer perfektnom technickom stave. Výrazná zmena a reálny stav u nás sa však ukázal pred dvoma rokmi, kedy začala spoločnosť TESTEK vykonávať detailný dohľad nad činnosťou STK. V súčasnej dobe neprejde sitom staníc technickej kontroly na Slovensku v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá, s výnimkou približne šiestich percent. Pre porovnanie - v štátoch EÚ, s efektívnejším dohľadom, to bolo 20 až 27 percent.

Ešte v roku 2018, keď STK neboli pod dozorom TESTEK-u a dohľadom kamier druhej generácie, bolo po kontrolách STK nespôsobilých len okolo šesť percent vozidiel na Slovensku. Tieto čísla vôbec nezodpovedali priemerom napríklad nepomerne bohatších krajín, ako sú Nemecko, Fínsko či Švédsko. O rok neskôr, kedy začal TESTEK s odborným dohľadom technickej služby, prišiel veľký obrat. Zrazu sme zistili, že Slovensko presne zapadá do priemerných údajov únie a po našich cestách chodí raz toľko nebezpečných a pokazených áut, teda okolo 15 percent.

„V jednej zo staníc technickej kontroly bol dokonca medziročný nárast nespôsobilých vozidiel v tomto období viac ako 20-násobný. O tom, že na tejto konkrétnej STK nebolo všetko s „kostolným poriadkom“ svedčí aj fakt, že za rok mali zrazu o 30 percent menej klientov. Je zrejmé, že aj táto STK patrila medzi množstvo tých, kde technickou kontrolou „prechádzali“ nespôsobilé autá, pričom samozrejme nemožno vylúčiť súvis s korupciou,“ povedal Marián Rybianský, riaditeľ TESTEK-u.

Z hľadiska nášho regiónu je bežné, že len 5 % áut do troch rokov má nejaký vážny technický problém. Keď sa však pozrieme na kategóriu vozidiel vo veku 9 a viac rokov – pričom priemerný vek osobného vozidla v SR je 13,9 roka – tam už je situácia oveľa horšia. Vážne a menej vážne chyby má až 68 % vozidiel, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut. Pri týchto údajoch je pochopiteľné, že tlak na technikov STK sa stupňuje a vznikajú aj príležitosti na nekalé konanie. No zdravie je len jedno a nik nechce byť zrazený autom, ktorému napríklad zlyhali brzdy. Preto je kontrola vozového parku štandardom v celej západnej Európe.

Odstrašujúcim príkladom môže byť situácia z Ruska, kde zašla korupcia na STK tak ďaleko, že tamojší odborníci ju navrhujú úplne zrušiť, pretože kontrolami prešlo takmer každé vozidlo a zdôrazňujú, že technická kontrola nemá nič spoločné s bezpečnosťou na cestách. Našťastie si aj u nás začíname uvedomovať dôležitosť udržiavania svojho vozidla v spôsobilom technickom stave. Napríklad zlyhanie alebo nerovnomerný účinok bŕzd môže mať fatálne následky na životoch a zdraví účastníkov cestnej premávky. Pritom špeciálne zariadenie na meranie účinku má len časť servisov na Slovensku, a tak na chybu prídu motoristi často až pri kontrole STK.

Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel, ktoré prešli kontrolami STK v minulosti, boli v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali naši západní susedia. Vtedy sa začalo pošepkávať, že zrejme nebude u nás všetko v poriadku. Slovensko je krajina šikovných ľudí a neobmedzených možností, a tak v roku 2013 nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadná zmena však prišla pred dvoma rokmi, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšírila svoju činnosť aj spoločnosť TESTEK. Odborný dozor nad stanicami STK tak získal omnoho väčšie kapacitné možnosti, ako aj vyššiu kvalitatívnu úroveň.