V najbližších týždňoch sa očakáva, že ceny PHM by mali skôr stagnovať, resp. klesať. V nasledujúcich dvoch až troch týždňoch očakávame, že ceny PHM na Slovensku zaznamenajú pokles od dvoch do štyroch centov za liter oproti priemerným cenám z minulého týždňa. Dlhodobejší vývoj bude samozrejme závisieť od vývoja cien ropy, ktorá je do značnej miery závislá od hospodárskeho oživenia a od výšky produkcie ropy vo svete.

OPEC+ očakáva, že svetový dopyt po rope by mal vďaka hospodárskemu oživeniu, ktoré je primárne poháňané vakcináciou a masívnymi fiškálnymi stimulmi, zaznamenať nárast. Vďaka tomu krajiny OPEC pristupujú k postupnému zvyšovaniu produkcie ropy, aby nedošlo k výraznejšiemu nedostatku čierneho zlata na trhu.

V súčasnosti očakávame, že cena ropy Brent by mala stáť okolo 60 dolárov za barel. Existujú však rôzne scenáre, ktoré môžu priamo ovplyvniť ceny ropy. Jedným z nich je napríklad aj dohoda medzi Iránom a USA, vďaka ktorej by sa mohlo dostať na trh dodatočných cca 2 milióny barelov ropy denne (2% svetovej spotreby ropy), čo by mohlo viesť k prudkému poklesu ceny čierneho zlata. Pozitívny scenár pre ceny ropy počíta s rýchlejším hospodárskym oživením a miernejším navyšovaním produkcie krajín OPEC, čo by mohlo viesť k nárastu cien ropy k hladine 70 až 80 dolárov za barel. Základným scenárom však za podmienok ceteris paribus ostáva prvý spomínaný výhľad, kde očakávame ceny ropy okolo hladiny 60 dolárov za barel (+-10 USD).

Očakáva sa, že OPEC bude musieť tento rok navyšovať produkciu až o 4 milióny barelov denne, aby bola na trhu s ropou rovnováha medzi ponukou a dopytom. Súčasný nárast produkcie by preto zatiaľ nemal viesť k prebytku ropy na trhu. Dokonca, v posledných týždňoch bol nedostatok ropy na trhu, takže plánované navýšenie produkcie krajín OPEC skôr túto medzeru len vyplní. Za aktuálnych predpokladov vývoja svetového dopytu by mal pristúpiť v druhej polovici roka OPEC k ďalšiemu navyšovaniu produkcie ropy, pretože sa počíta s nárastom dopytu.