Navigácia

Prvá navigácia
Prvá navigácia
Zdroj: London Media

Dnes je pevnou súčasťou nielen našich mobilných zariadení, ale aj vstavaným prvkom vozidiel. Prekvapivé ale je, že prvý koncept navigácie vznikol už v 30. rokoch. No, vzhľadom na dobu, v ktorej začínala, nešlo ani tak o navigáciu GPS, ako skôr nástroj na navigovanie po mape. V skutočnosti neposkytovala žiadne hlasové povely ani nevyužívala informácie zo satelitov. Išlo o zariadenie, ktoré bolo dodávané so sadou papierových máp. Tie boli zabalené v zvitkoch a rýchlosť rolovania ovládal kábel pripojený k rýchlomeru. Aj keď sa to môže zdať nepravdepodobné, rýchlosť, akou sa pohyboval displej, bola vždy úmerná rýchlosti automobilu. Ak ste sa však odchýlili od plánovanej trasy, nastal veľký problém. V tom okamihu ste museli nájsť na mape ručne miesto svojej aktuálnej polohy, čo niekedy trvalo aj desiatky minút.