V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najbežnejších problémov s novými vozidlami, ktoré mali podľa prieskumu nanajvýš 3 roky. Áno, aj počas tekéhoto krátkeho obdobia sa majitelia stretli so závažnými problémami. 

Výfukový systém vozidla a emisie

Zdroj: Filip Kadlečík

Podľa prieskumu vykazovalo až 5% a teda 2 500 vozidiel vo veku do troch rokov poruchu vo výfukovom systéme týkajúcu sa čistenia emisií. Moderné automobily totiž používajú na čistenie výfukových plynov zložité katalyzátory či filtre pevných častíc. Tieto zariadenia však nepatria práve medzi bezproblémové. Títo motoristi uviedli, že mali problém už pri prvej emisnej kontrole, ktorá odhalila väčšie objemy uvoľnených plynov a spalín.