Samotný názov značky, v znení v akom ho poznáme dnes, má pôvod z čias Rimanov. Značka Dacia je odvodená od „Dácie“, regiónu našich rumunských predkov, ktorí v druhom storočí dobyli Rimania. O niekoľko storočí neskôr, konkrétne v roku 1966, vznikla automobilka s názvom UAP. Rumunská firma bola založená z dôvodu potreby mobilizácie krajiny. 

1966 - 1978

Zdroj: Dacia

Pôvodné logo UAP obsahovalo heradlické symboly a čierny nápis s jedinečným písmemom "A". Prečo práve orol na hrebeni Karpát? Zviera zobrazovalo silu a odhodlanie Rumunska. Tento znak vydržal v automobilke vyše 10 rokov.