Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Najnižšie pokuty: Ktoré tresty vodiči nepoznajú?

Okrem poriadne mastných pokút honoruje polícia niektoré priestupky relatívne „znesiteľnými“ sumami. Pozrite si rebríček najlacnejších priestupkov.
1 33 príspevkov 04.12.2017 / Soňa Zverková

Za každé porušenie pravidiel premávky logicky hrozí trest. Samozrejme, ak má vodič neželaného svedka v uniforme. Keďže sme už zverejnili hitparádu najvyšších blokových pokút, ktoré môžete na ceste dostať, prišiel čas pozrieť sa na tie najnižšie. V správnom konaní môžu byť sankcie aj za relatívne ľahký priestupok vyššie a navyše každý prípad sa rieši individuálne, preto uvádzame výlučne blokové pokuty z policajného sadzobníka.

Ilustračná snímka.

1. Priestupky za 10 eur

- Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy za nezníženej viditeľnosti (10 až 20 eur)

- Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave

- Jazda na samovyvažovacom vozidle: jazda bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave

 

2. Priestupky za 20 eur

- Nerešpektovanie značky „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom nemotorového vozidla (vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily, samovyvažovacie vozidlo a motorizovaný bicykel)

- Vyhadzovanie predmetov z vozidla, obťažovanie ostatných osôb nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode

- Neosvetlenie nemotorového vozidla počas zníženej viditeľnosti

Neverte vždy denným svetlám: Hrozí pokuta

V období, keď pribudne sychravých dní, nemusia denné svetlá stačiť. Hoci vodič zákon neporuší, bezpečnosť by mala byť prvoradá. Predpokladom je schopnosť uvedomiť si zhoršené svetelné podmienky.

3. Priestupky za 30 eur

- Nerešpektovanie dopravnej značky (okrem zákazu vjazdu a predchádzania, stopky) vodičom vozidla

- Vedenie vozidla bez predpísaných platných dokladov

- Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky

- Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu

- Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu

- Znečisťovanie cesty

- Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo

- Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov premávky pri otváraní dverí, nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho

- Nezabezpečenie odstaveného vozidla

- Státie na okruhu vyznačenom dopravnými značkami

- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

- Použitie hmloviek v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší

- Porušenie povinnosti cyklistu nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev za zníženej viditeľnosti

- Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov osobou na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení

- Samovyvažovacie vozidlo: jazda za zníženej viditeľnosti bez viditeľne umiestnených reflexných prvkov alebo reflexného odevu

- Samovyvažovacie vozidlo: Ohrozovanie alebo obmedzovanie cyklistov pri jazde vo vyhradenom jazdnom pruhu pre cyklistov, po cestičke pre cyklistov alebo priechode pre cyklistov

- Osoba spolujazdca, ktorá nemá pri sebe platný vodičský preukaz (mladí vodiči do 17 rokov)

Zastavenie a státie: Za aké chyby hrozia pokuty

VAŠA TÉMA   Zastavenie a státie patrí medzi úkony, ktorým zákon o premávke venuje azda najviac priestoru. Vodiči, naozaj viete, kde môžete auto zaparkovať a kde nie?

4. Priestupky za 10 až 30 eur

- Nerešpektovanie dopravnej značky (okrem zákazu vjazdu a, predchádzania, stopky) chodcom

- Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev

5. Priestupky za 40 eur

- Vyhadzovanie predmetov z vozidla, obťažovanie ostatných osôb nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode

- Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse

- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní

- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania

- Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno pri odbočovaní vpravo

Smerovky: Ako sa ozaj majú používať správne?

Na cestách sa opakovane stretávame s vodičmi, ktorí takmer zásadne nepoužívajú smerové svetlá. Vzhľadom na rastúcu intenzitu premávky však ide o veľmi arogantný prístup.

6. Priestupky za 50 eur

Vzhľadom na to, že 50-eurových priestupkov je naozaj veľa, zoradili sme ich podľa tematických okruhov. Toto rozdelenie nemusí nutne zodpovedať štruktúre zákona o premávke.

Dopravné značky a križovatky

- Nerešpektovanie značky „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom vozidla

- Nerešpektovanie značky „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ vodičom vozidla

- Nezastavenie na „stopke“ na takom mieste, odkiaľ má vodič náležitý rozhľad

- Vojdenie do križovatky, ak situácia nedovoľuje pokračovať v jazde za ňou

 

Predchádzanie, obchádzanie, cúvanie

- Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov vzadu a ostatných účastníkov premávky pri obchádzaní prekážky, stojaceho vozidla alebo chodca

- Ohrozenie zadných vozidiel pri predchádzaní

- Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje

- Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom

- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky

- Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo, keď vodič tiež odbočuje doľava

- Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní

- Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané

Šialené predbiehanie kamióna: To bolo tesné!

“Magor roka”, týmto označením počastovala slovenská polícia kamionistu, ktorý predviedol extrémne nebezpečný manéver. O jeho arogancii však svedčí aj ďalší detail.

Zastavenie a státie

- Blokovanie vozidiel na parkovacích miestach pri zastavení alebo státí

- Pri zastavení alebo státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m

- Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka

- Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m

- Zastavenie a státie na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce mimo parkoviska (okrem núdzového státia)

- Nezastavenie vozidla na „stopke“ pred železničným priecestím na takom mieste, z ktorého má vodič náležitý rozhľad na trať

 

Diaľnice a rýchlostné komunikácie

- Používanie diaľnice alebo rýchlostnej cesty iným účastníkom (napr. chodcom alebo cyklistom)

- Vchádzanie na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu mimo miest na to určených

- Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko

- Neoznačenie vozidla predpísaným spôsobom pri núdzovom státí na diaľnici

- Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený

- Predchádzanie na diaľnici, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné vozidlo

 

MHD (autobusy a električky)

- Ohrozenie vodiča vo voľnom pruhu pri obchádzaní prekážky

- Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse

- Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla MHD alebo nastupujúcej do neho

- Ak vodič neumožní vozidlu MHD vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu

- Ak vodič MHD pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom

- Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse, na zastávke MHD a priľahlom nástupišti

Spor dvoch vodičov: Kto z nich urobil priestupok?

V redakčnej mailovej schránke nám pristálo ďalšie video z premávky. Hoci jeden vodič spáchal závažný priestupok, ani autor videa nevyjde z hodnotenia úplne nevinne.

Osvetlenie a vlečenie

- Neosvetlenie vozidla za zníženej viditeľnosti

- Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti, ak tvorí prekážku cestnej premávky

- Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti

- Vlečenie viacerých vozidiel, auta s prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche

- Vlečenie vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo parkovisku

 

Ostatné

- Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy

- Použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke

- Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť premávky

- Telefonovanie bez handsfree alebo vykonávanie inej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla

- Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky

- Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať

- Jazda bez zimných pneumatík, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza

- Cyklista ohrozujúci alebo obmedzujúci chodcov pri jazde po pravej krajnici

- Samovyvažovacie vozidlo: Ohrozovanie alebo obmedzovanie chodcov pri jazde po chodníku, cestičke pre chodcov alebo priechode pre chodcov

- Jazda bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak ju vodič zo zákona musí použiť

Šokujúce video: Vtipný štart, smutný koniec

Každému vodičovi so zdravým pudom sebazáchovy je jasné, že telefón za volant nepatrí a písanie SMS obzvlášť. Rovnako ako alkohol či drogy. Stačí chvíľka nepozornosti a tragédia je na svete.

7. Priestupky za 30 až 50 eur

- Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov

- Jazda pod vplyvom alkoholu pod jedno promile

- Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky

- Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli, trojkolke alebo štvorkolke

- Bezdôvodná jazda v ľavom pruhu mimo obce

- Predchádzanie nákladných vozidiel na trojpruhovej ceste v inom než strednom pruhu

- Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo električky vľavo (ak to nepovoľuje dopravná značka)

- Nezastavenie za vozidlom MHD, ktoré v obci zastavilo na zastávke bez nástupného ostrovčeka

- Nezabezpečenie odbočenia, cúvania alebo otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia vyžaduje

- Pri státí alebo zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy

Čo hrozí za alkohol pod jedným promile?

VAŠA TÉMA     Jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno promile je trestný čin. Ale to vie asi každý. Aj nižšia hladina však so sebou prináša tvrdé sankcie.

- Neumiestnenie výstražného trojuholníka počas núdzového státia v stanovených vzdialenostiach

- Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku (okrem povolených prípadov)

- Porušenie zákazu zastavenia a státia na verejne prístupnej zeleni, ostrovčekoch a deliacich pásoch

- Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu

- Nedodržanie minimálnej rýchlosti na diaľnici

- Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu

- Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel

- Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy

- Neodstránenie prekážky, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

- Neoznačenie prekážky cestnej premávky

- Ak cyklista ohrozí iných účastníkov premávky (vedenie druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla)

- Samovyvažovacie vozidlo: Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením psa alebo iného zvieraťa počas jazdy alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie vozidla

 

8. Priestupky za 60 eur

- Jazda v protismere okrem neprehľadných alebo nebezpečných miest, diaľnic a smerovo rozdelených ciest (v uvedených prípadoch sú pokuty oveľa vyššie)

- Nedanie prednosti v jazde autobusu alebo trolejbusu, ktorý sa preraďuje z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého pruhu (musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy)

- Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo

- Nedanie prednosti v jazde električke pri odbočovaní vpravo, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po pravej strane

- Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla a dáva znamenie o zmene smeru jazdy

- Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej alebo lesnej cesty, z obytnej alebo pešej zóny

Základný úkon, ktorý vodičom robí problémy

Na cestách často možno stretnúť vodičov, ktorí zo záhadného dôvodu nedávajú prednosť v jazde, hoci by ich to stálo len pár sekúnd času. Pre svoju pohodlnosť riskujú vodičský preukaz aj nehodu.

9. Rýchlosť

- prekročenie do 6 km/h v obci aj mimo nej: napomenutie

- prekročenie o 7 až 10 km/h v obci a o 7 až 15 km/h mimo obce: 10 až 30 eur

- prekročenie o 11 až 15 km/h v obci a o 16 až 25 km/h mimo obce: 35 až 40 eur

- prekročenie o 16 až 20 km/h v obci a o 26 až 30 km/h mimo obce: 45 až 50 eur

 


Najnovšie články
Časovaná bomba v aute: Rozvodový remeň

Toyota len nedávno zvolávala do servisov milióny hybridov a opäť musela vyhlásiť zvolávaciu akciu. Tentokrát sú na vine airbagy, i keď nie tie problematické...

Toyota opäť zvoláva autá do servisov

Na našich čerpacích staniciach sa prejavuje výrazný vzostup cien ropy z posledných týždňov. Otázka znie, čo nás čaká ďalej. Všetko závisí od situácie vo svete.

Ceny benzínu a nafty: Jeseň nás vyjde draho

Vystúpiť z davu medzi úpravcami na trhu nie je jednoduché. Firme Fostla sa to však podarilo. Ich najnovším produktom je balík pre ostré kupé od Mercedesu.

AMG GT S Fostla: Drsný bodykit i vyšší výkon

Debut piatej generácie japonskej ikony sa odohrá na januárovej výstave v Detroite, no britskí záujemcovia už za kupé môžu zložiť zálohu.

Toyota Supra sa už dá v Británii objednať

Sedemciferná predajná suma pri atuách nemusí automaticky znamenať exkluzívny superšport. Na predaj sa totiž objavil na pohľad celkom obyčajný Volkswagen Beetle...

Miliónový chrobák: Beetle s nájazdom 35 km

Mohutný japonský automobil zaujme nielen dizajnom, ale tiež celkovým komfortom a efektívne pracujúcim hybridným systémom.

Test Lexus RX 450h: Samurajova obývačka
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×