Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Detailný návod: Čo robiť pri kúpe a predaji auta?

Kúpa alebo predaj nového či ojazdeného vozidla sa spája s určitými povinnosťami. Stres vyvoláva situácia, ak motorista nevie, aké doklady bude potrebovať. Ponúkame detailný prehľad dokladov pri zmenách v evidencii vozidiel.
9 22 príspevkov 10.02.2017 / Soňa Zverková

Každý motorista v živote aspoň raz kúpil vozidlo, a to nové alebo ojazdené. V prípade nového auta často pomôže samotný autorizovaný predajca, ktorý spolu s kľúčmi odovzdá novému majiteľovi aj doklady. Postup pri väčšine evidenčných úkonov je zväčša veľmi podobný, rovnako aj doklady, ktoré je potrebné predložiť.

Ilustračná snímka. Zdroj: Soňa Zverková 9 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Celý proces urýchli elektronický portál, ktorým rezort vnútra vstúpil do 21. storočia. Podmienkou pre jeho používanie je čítačka čipových kariet, občiansky preukaz s čipom a zaručený elektronický podpis. Portál je prehľadný a povedie používateľa krok za krokom. Všetky služby, ktoré ponúka, nájdete na lište vľavo pod odkazom „Životné situácie“. Na portáli si môžete zabezpečiť časenku na dopravnom inšpektoráte resp. v klientskom centre, tento úkon si nevyžaduje zaručený elektronický podpis.

O registrácii vozidla zo zahraničia sme sa venovali v samostatnom článku, v tomto prípade sa síce postup nezmenil, no registračné poplatky za jazdenky sa od 1. februára výrazne zvýšili.

Návod: Čo treba robiť pri dovoze auta z cudziny?

VAŠA TÉMA Nejeden Slovák sa pri kúpe auta obzerá aj po zahraničných ponukách. Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu jazdeného alebo nového vozidla v inej krajine EÚ, počítajte s nemalou byrokratickou záťažou.

Ako postupovať pri zmene v evidencii vozidla

V zásade platí, že nezávisle od typu evidenčného úkonu musíte na dopravnom inšpektoráte predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Zo zákona totiž každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo, musí byť poistené. Bez ohľadu na to, či auto jazdí alebo stojí nepojazdné v garáži. Bez platnej poistky dopravný inšpektorát nevykoná žiadnu zmenu.

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

Správne poplatky za evidenčné úkony je možné platiť v hotovosti priamo na inšpektoráte, platobnou kartou, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. V hotovosti je možné poplatky zaplatiť, ak má na to inšpektorát podmienky a nepresiahnu 300 eur. Pokiaľ ide o viaceré evidenčné úkony, sumy sa nespočítavajú, ale posudzujú sa oddelene. Napríklad, žiadate o zapísanie nového vozidla s vyšším výkonom motora, za ktorý zaplatíte 260 eur, vydanie dvoch tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) stojí 33 eur a povedzme žiadate aj o tabuľku na nosič bicyklov za 16,50 eura. Celková suma síce presahuje 300 eur, no keďže jednotlivé úkony sú pod touto hranicou, môžete zaplatiť v hotovosti.

Predávate vaše auto cez víkend? Hrozia problémy

Mnohí majitelia áut sa v dobrej viere môžu nechať zlákať k predaju vozidla cez víkend. Ak však kupujúci odmietne poskytnúť splnomocnenie, predávajúci môže čakať nemalé finančné výdavky.

1. Prihlásenie nového vozidla (kúpené v SR)

Väčšina autorizovaných predajcov ponúka svojim zákazníkom vybavenie všetkých potrebných evidenčných úkonov, čiže nielen samotné prihlásenie vozidla, ale aj uzatvorenie zákonného poistenia. To znamená, že spolu s autom odovzdajú novému majiteľovi aj všetky doklady a TEČ. Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť vozidlo samostatne, musíte tak urobiť do 15 dní od jeho kúpy. Pred návštevou inšpektorátu si musíte vybaviť povinné zmluvné poistenie, v opačnom prípade vám vozidlo nezaevidujú.

Na dopravnom inšpektoráte musíte predložiť nasledovné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme prevodu vlastníctva jazdených vozidiel. V tejto súvislosti upozorňujeme na nové registračné poplatky, ktoré platia pre každý prevod vlastníctva nezávisle od toho, či v rámci rovnakého okresu alebo z jedného okresu do druhého.

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

2. Prepis vozidla v rámci okresu

Na dopravný inšpektorát sa musia dostaviť pôvodný aj nový majiteľ aj s dokladmi totožnosti a musia pristaviť vozidlo ku kontrole. V prípade, že sa dostaví iba pôvodný majiteľ, aby vozidlo odhlásil, nový vlastník musí auto prihlásiť do 30 dní od dňa odhlásenia. Pri prihlásení musí pristaviť vozidlo a umožniť kontrolu údajov dokladov s údajmi na aute.

Prepis auta: Kto dostane pokutu za priestupok?

V Česku došlo k prípadom, keď nový majiteľ automobilu spáchal priestupok, no pokutu dostal pôvodný a ani s odvolaním neuspel. Zisťovali sme, či by mohlo k podobným prípadom dôjsť aj u nás. Ak vám...

V tejto súvislosti upozorňujeme na zmenu zákona o premávke, ktorá s cieľom odstrániť pochybné alebo špekulatívne prevody vlastníctva vozidiel nariaďuje prítomnosť predávajúceho aj kupujúceho na inšpektoráte. Pokiaľ sa kupujúci nedostaví, musí predávajúcemu poskytnúť splnomocnenie s notársky overeným podpisom. Toto splnomocnenie nie je potrebné, ak ide o príbuzného v priamom rade, čiže rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku. Doklad sa nevyžaduje ani vtedy, ak nový majiteľ poslal splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby (vyžaduje to zaručený elektronický podpis).

V zozname dokladov sa nachádza doklad o predbežnom poistení vozidla. Ide o návrh poistnej zmluvy, ktorou sa majiteľ vozidla preukáže na inšpektoráte. Na rozdiel od bežnej poistky však účinnosť nenastáva s 24-hodinovým omeškaním, ale okamžite. To znamená, že v momente podpísania návrhu poistnej zmluvy je motorista pre prípad škodovej udalosti alebo nehody úplne krytý, pokojne môže z inšpektorátu cestovať aj do zahraničia.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

3. Odhlásenie vozidla do iného okresu

Majiteľ pri odhlasovaní nemusí pristaviť vozidlo ku kontrole, odhlásenie je bezplatné a na vozidle zostávajú pôvodné TEČ. Polícia si ponechá čipovú kartu (ak bola vydaná) a do osvedčenia o evidencii časť II zaznamená zmenu vlastníctva. Čipovú kartu vydáva až inšpektorát v mieste bydliska nového majiteľa. V prípade zmeny bydliska do iného okresu nie je potrebné auto odhlásiť, stačí ho len prihlásiť v mieste nového trvalého bydliska.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

4. Prihlásenie vozidla z iného okresu

Nový majiteľ je povinný prihlásiť vozidlo do 30 dní od dňa odhlásenia. Na dopravný inšpektorát musí pristaviť vozidlo pre porovnanie údajov v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

5. Zmena trvalého bydliska alebo zmena mena

V prípade, že došlo k zmene pobytu alebo priezviska majiteľa vozidla, napríklad, po svadbe, sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti. Vtedy je potrebné požiadať o ich výmenu. Majiteľ sa musí do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, dostaviť na príslušný dopravný inšpektorát. Ak ste sa presťahovali do iného okresu, príslušný je dopravný inšpektorát v mieste nového bydliska.

Zmenu vlastníctva auta môžete nahlásiť elektronicky

Predaj či kúpa auta doteraz vyžadovala návštevu dopravného inšpektorátu. Po novom bude možné vykonať zmeny vlastníctva cez internet. Niektoré úkony sú dokonca o polovicu lacnejšie.

Pokiaľ ak ešte nemáte vydaný nový občiansky preukaz, na dopravnom inšpektoráte bude postačovať, ak sa preukážete žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu. Informačný systém národnej evidencie vozidiel si automaticky zaktualizuje vykonanú zmenu pobytu osoby aj zmenu priezviska. V takomto prípade nie je potrebné auto odhlásiť ani pristaviť na kontrolu.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk

6. Zmena vlastníctva vozidla

Pri zmene vlastníctva je potrebné túto skutočnosť oznámiť dopravnému inšpektorátu do 15 dní. Najtypickejším prípadom je ukončenie leasingu, keď spravidla nedochádza k zmene držiteľa vozidla, ale len majiteľa, ktorým bola doteraz leasingová spoločnosť. Pokiaľ sa mení nielen vlastník, ale aj držiteľ, platia rovnaké pravidlá ako pri prepise vozidla v rámci okresu alebo z jedného okresu do druhého.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk 9 fotografií v galérii Zdroj: Autobild.sk Zdroj: Autobild.sk


Video
Najnovšie články
Cadillac CT5: Zastúpi sedany ATS i CTS

Americká spoločnosť plánuje na autosalóne predstaviť omladenú verziu existujúceho vozidla i nový koncept, ktorý nesie podpis Pininfarina.

Karma avizuje pre Šanghaj dve premiéry

Ministerstvo financií zrejme môže byť spokojné s príjmami z elektronického mýta za nákladné vozidlá. Vo februári sa vybralo vyše 17 miliónov, čo je viac než...

Príjmy z mýta rastú, najviac platia cudzinci

Havarijný stav mostov zjavne nie je len lokálnym fenoménom u nás. Podľa aktuálnych informácií z Česka tam totiž majú rovnaký problém: v zúfalom stave je vyše 1...

Stovky českých mostov sú v havarijnom stave

Firmy už pred rokmi rozčúlili verejnosť, keď schvaľovali šéfom vysoké platy, hoci zisky klesali. V podobnom duchu je to teraz vo Forde, ktorého šéf Jim Hackett...

Šéf Fordu zarobil viac, i keď firma peniaze stratila

Rast cien ropy brzdia obavy zo stavu svetovej ekonomiky, čo nahráva do karát motoristom. Minimálne tým, že zdražovanie je zatiaľ len kozmetické.

Benzín a nafta: Ďalší vývoj je vo hviezdach

Európania stále kupujú menej áut, minimálne v prvých dvoch mesiacov tohto roka. Pocítil to aj Volkswagen a rovnako ako v prípade Škody bol hlavnou príčinou...

Slabý február hlásia všetky európske automobilky
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×