Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Čo treba urobiť, ak nesúhlasíte s pokutou?

VAŠA TÉMA    Ak si je vodič vedomý priestupku, mal by pokutu zaplatiť. Čo však môže urobiť v prípade, ak nesúhlasí s policajtom? Poradíme vám.
4 80 príspevkov 21.04.2015 / Soňa Zverková

Hoci sa disciplína slovenských vodičov postupne zlepšuje, každý aspoň raz v živote priestupok spáchal. A keďže vlastníctvo vodičského preukazu predpokladá svojprávnosť, mal by byť vodič schopný a ochotný prevziať zodpovednosť a pokutu zaplatiť. Stávajú sa však aj prípady, keď je vodič presvedčený, že priestupok nespáchal a nesúhlasí s rozhodnutím policajta. Aké má vtedy možnosti?

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

V prvom rade by nemal zaplatiť blokovú pokutu. Ako náhle zaplatí, uznáva vinu a vec je definitívne uzatvorená. Tu neexistuje žiadny opravný prostriedok ani možnosť napadnúť rozhodnutie policajta. Pokiaľ vodič nezaplatí, vec sa posúva do správneho konania, kde dôkazné bremeno nesie policajt, ktorý priestupok riešil. Podľa právnika Petra Kováča správne konanie, vrátane odvolacieho konania, má odkladný účinok. Inými slovami, do jeho ukončenia vodič pokutu neplatí.

Neúčasť na konaní vec nerieši. Skôr naopak

V prvej inštancii je správnym orgánom príslušný okresný dopravný inšpektorát a konanie má formu ústneho pojednávania. V tejto súvislosti upozorňujeme, že vodič svojou neúčasťou nezabráni posúdeniu priestupku. Podľa zákona o priestupkoch totiž „v neprítomnosti obvineného z priestupku možno vec prejednať len vtedy, ak sa odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu“. Ospravedlnenie by malo mať písomnú formu, no správny orgán v praxi zvykne akceptovať aj telefonické ospravedlnenie.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Je dôležité, aby sa vodič dostavil na pojednávanie, kde sa môže vyjadriť k priestupku a zo zákona je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, napríklad svedkov. Okrem iného môže správnemu orgánu navrhnúť, aby priamo na mieste posúdil, či policajt vôbec mohol vidieť, že vodič spáchal priestupok. Pokiaľ správny orgán navrhovaný dôkaz odmietne, musí zdôvodniť, prečo tak urobil. V rámci správneho konania je ako dôkaz prípustná aj výpoveď policajta a nemusí byť podložená fotografiou ani video záznamom. Rovnako je však prípustná aj výpoveď vodiča a jeho svedkov, pričom výpoveď policajta nemá väčšiu právnu silu ako výpoveď vodiča. Sú rovnocenné.

Pokuta v správnom konaní nemusí byť vyššia

V súvislosti s výškou pokuty sa vodiči často stretávajú s argumentom, že pokuta v správnom konaní bude určite vyššia než v blokovom. Nie je to pravda. Horná hranica sankcie sa síce v správnom konaní zvyšuje, obvykle však pred číselným údajom stojí predložka „do“. To znamená, že pokuta môže byť nižšia a správny orgán môže dokonca od pokuty úplne upustiť. Podľa priestupkového zákona „od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku“. Kováč dodáva, že správny orgán by mal rozhodnúť v prospech vodiča, ak nie je možné skutok preukázať.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Zákon o priestupkoch uvádza viaceré situácie, kedy správny orgán musí konanie zastaviť. Okrem iného ide o prípad, keď:

- skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom

- skutok nespáchal obvinený z priestupku

- spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané

Rozkaz o pokute neznamená koniec sveta

Môže sa stať prípad, že vodič odmietne zaplatiť blokovú pokutu, no správny orgán vydá rozkaz o uložení sankcie. Podľa zákona tak môže dopravný inšpektorát urobiť iba vtedy, ak je nepochybné, že vodič sa priestupku dopustil. Dôraz kladieme na slovo „nepochybné“, čo je možné iba na základe obrazového záznamu.

Facebook like button

No aj za týchto okolností môže vodič podať odpor do 15 odo dňa doručenia rozkazu. Ak tak urobí, rozkaz sa ruší a správny orgán pokračuje v konaní. Pokiaľ sa nezistia nové skutočnosti, zákon vylučuje možnosť zvýšenia pokuty alebo uloženia iného druhu sankcie, s výnimkou pokarhania. V preklade do slovenčiny to znamená asi toľko, že po odvolaní sa môže priestupok vyriešiť iba pokarhaním. Ak sa vodič voči rozhodnutiu neodvolá, rozkaz nadobúda právoplatnosť a pokuta sa musí zaplatiť.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Ak vodič nesúhlasí s rozhodnutím okresného správneho orgánu, môže sa odvolať na krajský dopravný inšpektorát. Všetky informácie, ktoré sú pre podanie odvolania dôležité, musia byť uvedené v poučení v rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu. Vodič sa nemusí obávať, že by odvolací orgán pokutu navýšil. Podľa priestupkového zákona „v odvolacom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ak nezistí nové podstatné skutkové okolnosti“. Rozhodnutie krajského dopravného inšpektorátu je konečné a vodič ho môže napadnúť už len súdnou cestou.

BANNER300

Čo na záver?

Málokto má chuť a čas hádať sa s policajtom, radšej pokutu zaplatí. O pokutách a ich výške môžeme polemizovať donekonečna a označovať ich akokoľvek. Rovnako môžeme diskutovať o tom, ako funguje slovenská polícia. Jedno je ale jasné. Väčšina Slovákov vie jazdiť disciplinovane aj dodržiavať predpisy. Môže však nastať situácia, keď je vodič je presvedčený o tom, že priestupok nespáchal. Každý má možnosť brániť sa a v článku popisujeme možnosti, ktoré má k dispozícii. Nebojte sa správneho konania, pokuta nemusí byť automaticky vyššia.

 

Stručné zhrnutie

1. Neplaťte pokutu na mieste

2. Dostavte sa na pojednávanie na okresnom dopravnom inšpektoráte. Pripravte si dôkazy (napríklad, záznam z kamery alebo zoznam svedkov) prípadne návrhy dôkazov, ktoré podporia vašu verziu.

3. Pokiaľ sa na pojednávanie nemôžete dostaviť, informujte o tom správny orgán včas. V opačnom prípade môže rozhodnúť vo vašej neprítomnosti.

4. Vaša výpoveď alebo výpoveď svedkov je ako dôkaz prípustná a z právneho hľadiska je rovnocenná výpovedi policajta.

5. Správne konanie neznamená automaticky vyššiu pokutu.

6. Ak správny orgán pošle rozkaz o uložení sankcie, máte možnosť sa do 15 od jeho doručenia odvolať. Pokiaľ ste presvedčení o svojej nevine, využite ju. Rozkaz sa zruší a dopravný inšpektorát pokračuje v správnom konaní.

7. Vodič sa môže odvolať proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu a vec sa posúva na krajský dopravný inšpektorát.

8. Rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu, čiže krajského dopravného inšpektorátu, je konečné. Napadnúť ho môžete iba súdnou cestou.

Focus Media

Video
Najnovšie články
Nemecké automobilky žiadajú vládu o väčšiu podporu

Návrat Land Roveru Defender patrí medzi najočakávanejšie automobilové udalosti nadchádzajúcej automobilovej jesene. Auto, ktoré pribudne do portfólia modelov...

Nové auto zo Slovenska: Únik ukázal ikonu z Nitry

Nepochopiteľný skrat na českej D1 mohol viesť ku tragickej dopravnej nehode. Dezorientovaný vodič červeného Citroënu si to namieril rovno do protismeru, kamión...

Skrat na D1: Drámu v ČR takto vyriešila polícia

Bratislavský primátor Matúš Vallo má pripravený upravený návrh parkovacej politiky, ktorý ešte tento týždeň predloží poslancom mestského zastupiteľstva...

Parkovacia politika Valla: Poznáme finálne detaily

Dovolenkové obdobie je na spadnutie a mnohí vodiči pri balení používajú strešné boxy. Tie sa však výrazne líšia. Poradíme vám, ako vybrať správny a na čo dať...

Strešné boxy: Na čo si pri nich dávať pozor?

Audi má v ponuke jeden z najzaujímavejších naftiakov súčasnosti a teraz sa dostáva pod plechy imidžového SUV-kupé. Lokomotíva s krútiacim momentom 900 Nm...

Audi SQ8: Lokomotíva v imidžovom balení

Projekt cesty pod Dunajom v dunajskostredskom okrese by mal byť dokončený v roku 2022. Nový prejazd budú môcť využívať nielen autá, ale aj chodci a cyklisti.

Cesta pod Dunajom vo Vojke bude otvorená v roku 2022
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×