Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Kamery v aute a zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov ponúka súkromným osobám výnimku pri používaní kamery v aute. No len za určitých okolností.
2 35 príspevkov 22.07.2013 / Soňa Zverková

V našom predchádzajúcom článku sme sa zaoberali používaním kamier, označovaných aj ako čierne skrinky, z rôznych právnych aspektov, najmä z hľadiska rizík vyplývajúcich z občianskeho práva. Tentoraz sa na túto tému pozrieme optikou zákona o ochrane osobných údajov.

Na rastúcu popularitu čiernych skriniek, zareagoval aj Úrad pre ochranu osobných údajov v metodickom usmernení zo začiatku júla tohto roka. Úrad uznáva, že cieľom používania kamier je zabezpečiť dôkazy o určitej udalosti a zodpovednosti za škodu či dopravnú nehodu.

Ilustračná snímka. Zdroj: www.ciernaskrinka.eu 2 fotografie v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: www.ciernaskrinka.eu Zdroj: www.ciernaskrinka.eu

Zároveň však poukazuje aj na to, že popri relevantných informáciách kamery náhodne zaznamenajú aj ďalšie osobné údaje. Z toho dôvodu sa rozhodol vypracovať usmernenie, ktoré obsahuje pravidlá súvisiace s ochranou práv dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov.

 

Ako zákon definuje osobné údaje

(§ 4 ods. 1 zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov)

„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“

Úrad upozorňuje, že kamera môže zachytiť aj náhodných chodcov či iných vodičov. Pričom podľa zákona o ochrane osobných údajov možno za osobný údaj považovať aj tvár, telesné postihnutie či fyziologické znaky, podľa ktorých je možné identifikovať osobu.

Tip redakcie

Podmienky prevádzkovania autokamery

Zákon pozná výnimky, ktoré súkromným osobám umožňujú používať autokamery. Jednou z nich sú „výlučne osobné alebo domáce činnosti“. Na to, aby bolo možné aplikovať túto výnimku, musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:

1. Autokameru prevádzkuje súkromná osoba

2. Účelom je ochrana práv prevádzkovateľa kamery: dokazovanie mechanizmu vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, úmyselného či neúmyselného poškodenia zaparkovaného vozidla, neoprávneného použitia alebo krádeže auta, prípadne iného incidentu v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti, ako preukazovanie zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

3. Záznamy sa môžu použiť len na vyššie uvedené účely, v ostatných prípadoch ich majiteľ kamery nesmie poskytnúť tretej strane ani zverejniť.

4. Záznamy by sa nemali uchovávať dlhšie než 15 dní, to však neplatí pre záznamy, ktoré slúžia ako dôkaz v správnom či inom konaní.

Výnimka sa teda vzťahuje výlučne na ochranu osobných práv, najmä pri trestnom alebo priestupkovom konaní, pri likvidácii poistnej udalosti alebo občianskoprávnom konaní na náhradu škody. Výnimka prestáva platiť v momente, ak majiteľ kamery použije záznam iným spôsobom, napríklad zverejní ho na internete či využije na akýkoľvek komerčný účel.

Účel a základné práva a slobody

Podľa zákona o ochrane osobných údajov sa získané informácie môžu používať len na presne vymedzený účel a len čo záznam splní úlohu alebo ho majiteľ kamery nepotrebuje, musí ho zlikvidovať. Za iný než stanovený účel sa môže považovať napríklad aj zverejnenie záznamu na internete. Zábery z autokamery zároveň nesmú porušovať ústavou garantované základné práva a slobody každého človeka, najmä právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a ochranu súkromia.

„Porušenie uvedených zásad pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb bude posudzované ako porušenie zákona,“ píše úrad. Ako príklad takéhoto porušenia uvádza poskytnutie záznamu z autokamery verejnoprávnej alebo komerčnej televízii.

Za určitý druh čiernej skrinky možno považovať aj policajné kamery. Tie však spadajú pod iný právny režim. Foto: Soňa Zverková 2 fotografie v galérii Za určitý druh čiernej skrinky možno považovať aj policajné kamery. Tie však spadajú pod iný právny režim. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Úrad však zároveň upozorňuje na to, že výnimka nezbavuje majiteľa kamery zodpovednosti, ktorú sme spomínali v našom predchádzajúcom článku. „Z dôvodu vyňatia prevádzkovania autokamery z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov (a teda aj z pôsobnosti úradu) za uvedených podmienok, sa riešenie prípadných sporov riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,“ píše Úrad pre ochranu osobných údajov. Povedané po slovensky, Občiansky zákonník hovorí o ochrane osobnosti, a to je z právnického hľadiska úplne iný prípad.

Focus Media

Video
Najnovšie články
Nemecké automobilky žiadajú vládu o väčšiu podporu

Návrat Land Roveru Defender patrí medzi najočakávanejšie automobilové udalosti nadchádzajúcej automobilovej jesene. Auto, ktoré pribudne do portfólia modelov...

Nové auto zo Slovenska: Únik ukázal ikonu z Nitry

Nepochopiteľný skrat na českej D1 mohol viesť ku tragickej dopravnej nehode. Dezorientovaný vodič červeného Citroënu si to namieril rovno do protismeru, kamión...

Skrat na D1: Drámu v ČR takto vyriešila polícia

Bratislavský primátor Matúš Vallo má pripravený upravený návrh parkovacej politiky, ktorý ešte tento týždeň predloží poslancom mestského zastupiteľstva...

Parkovacia politika Valla: Poznáme finálne detaily

Dovolenkové obdobie je na spadnutie a mnohí vodiči pri balení používajú strešné boxy. Tie sa však výrazne líšia. Poradíme vám, ako vybrať správny a na čo dať...

Strešné boxy: Na čo si pri nich dávať pozor?

Audi má v ponuke jeden z najzaujímavejších naftiakov súčasnosti a teraz sa dostáva pod plechy imidžového SUV-kupé. Lokomotíva s krútiacim momentom 900 Nm...

Audi SQ8: Lokomotíva v imidžovom balení

Projekt cesty pod Dunajom v dunajskostredskom okrese by mal byť dokončený v roku 2022. Nový prejazd budú môcť využívať nielen autá, ale aj chodci a cyklisti.

Cesta pod Dunajom vo Vojke bude otvorená v roku 2022
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×