Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Slovo policajta proti slovu vodiča: Kto má pravdu?

V prípade nespravodlivého obvinenia zo spáchania priestupku často stojí výpoveď  policajta proti výpovedi vodiča. Ktorá z nich má väčšiu váhu?
4 55 príspevkov 10.07.2013 / Soňa Zverková

V premávke niekedy dochádza k sporným situáciám, keď polícia vodiča obviní z priestupku, ktorý však v skutočnosti nespáchal. Jedným z najtypickejších prípadov je údajné nezastavenie na „stopke“. Stáva sa to najmä v miestach, kde vodič má dostatočný rozhľad bez toho, aby musel auto vysunúť do križovatky. Policajti, ktorí stoja za rohom, však nemusia zastavenie vidieť a následne zastavia vodiča s tým, že spáchal priestupok. Nerešpektovanie pokynu značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ podľa aktuálneho sadzobníka stojí 60 eur. Samozrejme, v prípade nehody sa sankcie stupňujú.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Zaplatením na mieste uznávate vinu

Situácia so „stopkou“ je len jedným z príkladov, akých denne môžeme nájsť mnoho. Nedovolené otáčanie, telefonovanie za volantom, prejdenie plnej čiary... Ak polícia obviní vodiča zo spáchania priestupku a vodič je presvedčený, že pravidlá cestnej premávky neporušil, mal by odmietnuť zaplatiť pokutu na mieste. Podľa priestupkového zákona (§ 84 ods. 3 zákona č. 372/1990) sa proti blokovému konaniu nemožno odvolať a nie je možné ho ani obnoviť. Inými slovami: zaplatením blokovej pokuty vodič uznáva svoju vinu a tým sa celá vec definitívne končí.

 

Bloková pokuta

Zaplatením blokovej pokuty vodič uznáva svoju vinu a tým sa celá vec definitívne končí

Jedinou možnosťou je posunúť prípad do správneho konania, kde dôkazné bremeno nesie policajt, ktorý vodiča zo spáchania priestupku obvinil. Hliadky často varujú vodičov, že pokuty sú v správnom konaní vyššie. To je síce pravda, ale nie celá. Správny orgán totiž môže prísť k záveru, že dôkazy sú nedostatočné a môže navrhnúť nižšiu pokutu, prípadne správne konanie zastaviť bez akejkoľvek sankcie. Napríklad vtedy, ak policajti nemajú dôkazy, napríklad video záznam, a navyše stáli na mieste, z ktorého reálne nemali šancu vidieť, či vodič zastavil.

Policajt a občan majú rovnocenné postavenie

Rovnako neplatí ani mýtus, že slovo policajta má väčšiu váhu než slovo obvineného vodiča. Hoci túto poveru šíria nielen samotní policajti, ale nanešťastie aj skúsenosti mnohých vodičov. Pozrime sa však na tento mýtus z čisto ľudského hľadiska. Táto pokrútená logika by sa mohla vypomstiť aj policajtom, tak povediac na domácej pôde. Čo keby niektorý z vyššie postavených policajtov obvinil svojho podriadeného, že je pod vplyvom alkoholu? Bez dychovej skúšky, bez odberu krvi. Podľa logiky väčšej váhy slova by tak policajt s nižším postavením okamžite prišiel o prácu. Veď slovo jeho nadriadeného má väčšiu silu. Alebo predsalen nie?

BANNER300

A tu sa dostáva k slovu právo a výklad zákonov. V správnom konaní by nemalo stačiť len slovo policajta a dokonca ani dvoch. Prípustný je len vecný dôkaz, čiže fotografia alebo video záznam. V prípade vyššie uvedenej „stopky“ to môže byť len video, nakoľko statická fotografia nie je relevantná.

V správnom konaní by policajti mai predložiť jasné dôkazy, najčastejšie ide o fotografiu alebo video záznam. Foto: Soňa Zverková 4 fotografií v galérii V správnom konaní by policajti mai predložiť jasné dôkazy, najčastejšie ide o fotografiu alebo video záznam. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková

Potvrdzuje to aj jeden z mnohých rozsudkov Najvyššieho súdu SR, ktoré sa týkali rozhodnutí správnych orgánov. Hoci tieto rozsudky sú záväzné len pre konkrétne prípady, súdy na ne zvyknú prihliadať, nakoľko ide o relevantný výklad právnych predpisov a ich aplikácie v praxi. Najvyšší súd SR vo viacerých rozsudkoch zdôraznil, že povinnosťou správneho orgánu je zistiť všetky právne rozhodné skutočnosti bez ohľadu na to, v koho prospech svedčia.

Tip redakcie

V preklade do slovenčiny to znamená, že správny orgán musí zistiť všetky okolnosti priestupku a je úplne jedno, či dávajú za pravdu vodičovi alebo policajtom. „Stav veci sa musí zistiť presne, čo znamená, že musí zodpovedať reálnej skutočnosti. Zistenie úplného a presného stavu veci je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu,“ uvádza Najvyšší súd SR.

V prípade správneho konania sa policajti stávajú účastníkmi konania a ako svedkovia sú v rovnocennom postavení ako ktorýkoľvek iný účastník konania, vrátane obvineného vodiča. Policajtov v úlohe svedkov môže byť ľubovoľný počet, správny orgán nesmie prihliadať na ich profesiu.

Prvostupňové konanie

Správne konanie sa už na prvom stupni vykonáva formou ústneho pojednávania, ide teda o osobné stretnutie s úradníkom dopravného inšpektorátu. Správny orgán musí vodiča písomne predvolať a od začiatku mu musí umožniť aktívnu spoluprácu bez toho, aby vodič musel o to požiadať. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR „správny orgán je povinný procesné práva obvineného z priestupku plne rešpektovať a nie až vtedy, ak sa ich plnenia dožaduje“.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime Zdroj: Dreamstime

Počas celého konania sa vodič môže vyjadriť ku všetkým obvineniam a dôkazom a môže prekladať vlastné dôkazy na svoju obhajobu, napríklad predvolávať svedkov alebo poskytnúť video záznam, napríklad z čoraz populárnejších čiernych skriniek. Ďalšou možnosťou je ohliadka na mieste, ktorá podľa správneho poriadku patrí medzi dôkazy. Inými slovami, dôkazné bremeno síce nesie správny orgán, obvinený však môže navrhnúť, aby sa priamo na mieste „činu“ overilo, čo policajná hliadka mohla alebo nemohla zo svojej pozície objektívne vidieť.

Pokiaľ dôkazy nie sú, stojí výpoveď proti výpovedi. Ich postavenie je však rovnocenné, čiže výpoveď policajta nemá väčšiu váhu než slovo vodiča. Výpoveď policajtov bez vecných dôkazov by tak nemala stačiť. Výpoveď človeka je totiž vždy subjektívna a teda spochybniteľná. Podľa Najvyššieho súdu SR ak vzniknú pochybnosti o zavinení, musí správny orgán rozhodnúť v prospech vinníka. Na to, aby bola zachovaná zákonnosť ako základ právneho štátu, by teda správny orgán mal dať policajtom príkaz na dodanie vecných dôkazov. Ak to policajti nedokážu, mal by prípad zamietnuť a sankciu neuvaliť.

Ak vodič predloží v správnom konaní video záznam, napríklad z čiernej skrinky, dopravné inšpektoráty ako správne orgány ho zväčša akceptujú. Zákon im síce dovoľuje tento dôkaz odmietnuť, v rozhodnutí však musia tento krok zdôvodniť. A to možno v prípadnom odvolaní napadnúť. Ďalšou dôležitou súčasťou rozhodnutia musí byť poučenie o možnosti odvolania, aby pre neznalosť právneho poriadku nedošlo k porušeniu práv obvineného.

Odvolania až na Najvyšší súd

Ak vodič nesúhlasí s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu, môže sa do 15 dní odvolať. Pokiaľ správny orgán svoje rozhodnutie potvrdí, môže sa obvinený vodič odvolať k nadriadenému správnemu orgánu. A ak neuspeje ani tam a je rozhodnutý brániť sa aj napriek tomu, že vynaložená námaha a peniaze ďaleko presahujú výšku pokuty, môže do dvoch mesiacov podať tzv. správnu žalobu a obrátiť sa na súd.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR 4 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: TASR Zdroj: TASR

Následne príslušný krajský súd preskúma správnosť postupu správneho orgánu, jeho súlad alebo nesúlad so zákonom a môže vykonať aj ďalšie dokazovanie. Následne vydá rozhodnutie, proti ktorému sa môže obvinený vodič odvolať na Najvyšší súd SR.

 

Prezumpcia neviny

Prezumpcia neviny znamená, že správny orgán musí dokázať vinu obvineného z priestupku a ak sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech vinníka

Vodiči majú reálnu šancu uspieť. Hoci málokomu sa chce absolvovať tortúru v podobe slovenskej justície, za mimoriadne dôležité považujeme vyjadrenie Najvyššieho súdu SR v jednom z rozsudkov (8 Sžo 6/2008). Vždy je vhodné upozorniť na to už prvostupňový správny orgán a poukázať na fakt, že aj výpoveď policajta môže byť subjektívna a teda spochybniteľná: „Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný dokázať vinu obvineného z priestupku a ak sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech vinníka.“

Relevantné právne predpisy a informácie


Video
Najnovšie články
Nissan a Renault prehodnocujú svoju alianciu

Nový americký sedan si živú premiéru odbije v New Yorku, do predaja sa dostane s benzínovým štvorvalcom i šesťvalcom.

Cadillac CT5: Zastúpi sedany ATS i CTS

Americká spoločnosť plánuje na autosalóne predstaviť omladenú verziu existujúceho vozidla i nový koncept, ktorý nesie podpis Pininfarina.

Karma avizuje pre Šanghaj dve premiéry

Ministerstvo financií zrejme môže byť spokojné s príjmami z elektronického mýta za nákladné vozidlá. Vo februári sa vybralo vyše 17 miliónov, čo je viac než...

Príjmy z mýta rastú, najviac platia cudzinci

Havarijný stav mostov zjavne nie je len lokálnym fenoménom u nás. Podľa aktuálnych informácií z Česka tam totiž majú rovnaký problém: v zúfalom stave je vyše 1...

Stovky českých mostov sú v havarijnom stave

Firmy už pred rokmi rozčúlili verejnosť, keď schvaľovali šéfom vysoké platy, hoci zisky klesali. V podobnom duchu je to teraz vo Forde, ktorého šéf Jim Hackett...

Šéf Fordu zarobil viac, i keď firma peniaze stratila

Rast cien ropy brzdia obavy zo stavu svetovej ekonomiky, čo nahráva do karát motoristom. Minimálne tým, že zdražovanie je zatiaľ len kozmetické.

Benzín a nafta: Ďalší vývoj je vo hviezdach
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×